Dit getal duikt steeds meer op. In telefoonnummers, giro- en bankrekeningen. Maar ook zinnebeeldig in de betekenis van emblemen en wapenschilden. Dit getal van Lucifer, ontleend aan kabbalistische mystiek, moet succes en welvaart brengen. Door tegenstellingen te overbruggen geeft dit getal magische kracht in de 21e eeuw aan de moderne supermens.


De autoriteit van de Tien Geboden moet het afleggen tegen de nieuwe mens, die zelf wel uitmaakt wat goed en kwaad is. Lucifer, de geestelijke kracht achter dit getal, zal de nieuwe wereldorde bepalen. We vragen ons af hoe lang dit zal duren en waar dit zal eindigen?