Het leger van Israël bereidt zich voor op een oorlog met Syrië dit jaar, zegt Steve Rodan in ‘The Jerusalem Post’ (internati­onal edition) onder het opschrift “Het is geen spel meer”.
De generaals weten geen data, maar zij zeggen dat alle ontvan­gen signalen wijzen in de richting van de uitbarsting van een conflict met de Arabieren.

Er is keus uit verschillende aanvalsplannen en dat maakt het voor het Israëlische leger moeilijk, elk stukje grond te beschermen. Je moet proberen te denken zoals de vijand denkt. De Syriërs kunnen zich beperken tot het overvallen van de hoogten van Golan, of ze kunnen een ‘pan-Islamic’ oorlog organiseren in samenwerking met de Palestijnen, de Jordaniërs en zelfs de Egyptenaren, die allemaal de hete adem van fana­tieke moslims in hun nek voelen. In elk geval rekent de gere­rale staf van Israël op een massale aanval op haar steden, met geleide projectielen.

“De kans op meerdere strategische verrassingen is groot”, verklaarde Ephraïm Kam, waarnemend directeur van het centrum voor strategische studies aan de Hebreeuwse universiteit van Tel Aviv. Het leger staat onder grote druk, want het moet helemaal voorbereid zijn op elke denkbare ontwikkeling. De generaals zeggen, dat in geval van oorlog met Syrië ze met de grootst mogelijke snelheid moeten winnen. Als bliksemstralen uit twee verschillende onweersbuien.

“Laat Syrië onze bedoelingen niet misverstaan. Er is niet veel intelligentie voor nodig om te zien wat er aan de hand is. Men hoeft slechts te luisteren naar wat de Syrische presi­dent Hafez Assad en anderen in zijn land zeggen”.
Sinds augustus vorig jaar bewaakt Israël de berg Hermon, omdat dit de meest strategische plaats is waar het leger allerlei instrumenten heeft opgesteld om dag en nacht Syrië en Libanon (door Syrië bezet) in de gaten te houden.
De chef van de generale staf, generaal Ammon Lipkin-Shahak: “Er zit verandering in de lucht, maar we weten niet zeker wat het is”.

De Syrische luchtmacht is kleiner geworden, maar het arse­naal geleide projectielen is groot en modern, zodat elke plaats in Israël getroffen kan worden (Russische Scud B en C projectie­len) met chemische of biologische koppen. Zij zullen stellig onze bevolkingscen­tra aanvallen. Aldus een andere generaal ter plaatse. Er staan ook grote aantallen tanks klaar.
Een Syrische analist heeft toegegeven: “Wij zullen met conven­tionele wapens de hoogten van Golan veroveren en met de ‘mis­siles’ onze regering in Damascus verdedigen”….

Het Israëlische leger te velde is sterk uitgebreid, zo ver dat het nog net niet haar reservis­ten hoeft op te roepen. Mogelijk gemaakt door de enorme immigratie van Joden uit Rusland. Een deel van het leger concentreert haar aandacht op het gedrag van de 50.000 man Palestijnse politie, opdat Israël in geval van oorlog niet in de rug zal worden aangevallen.
Sinds augustus heeft Israël tientallen miljoenen dollars uitgegeven aan ‘t aanleggen van reserves in munitie, uitrus­ting, reserve onderdelen en voedsel. Aldus generaal-majoor Matan Vilne.

Minder belangrijke zaken hebben moeten wijken. Er is in de V.S. op aangedrongen de moderne F-15 gevechts­vlieg­tuigen spoedig te leveren. Ook de UH-60 ‘Black­hawk’ helicop­ters, die het nog te goed heeft. Bovendien de doeltref­fende MRLS multi-raket artillerie. Het Israëlische leger is in staat van pa­raatheid.