Het Katholiek Nederlands Persbureau (KNP) organiseert op zaterdag 27 november a.s. zijn jaarlijkse studiedag. Deze studiedag staat in het thema van de maakbare mens.

De eerste spreker van de studiedag is drs. R.J. Bleeker. Hij zal ingaan op de technieken die steeds meer ingezet worden om de mens langer te laten leven en om de kwaliteit van het leven te verhogen. De mens wordt steeds meer een soort machine waaraan naar believen gesleuteld kan worden. De cyborg komt steeds dichterbij.

De nanotechnologie, in combinatie met de biotechnologie en de informatietechnologie met hun ongetwijfeld goede kanten, hebben ook hun kwalijke aspecten, die uiterst bedreigend voor het individuele leven van de mens kunnen zijn.

De volgende spreker is drs. Chris Steyn, Internationaal co-ordinator van Healthcare Christian Fellowship. Hij zal dieper ingaan op de technologische aspecten van de maakbare mens.
‘s Middags zal prof. dr. H. Jochemsen ingaan op de ethische aspecten van de maakbare mens. Jochemsen was tot voor kort directeur van het Prof dr. G.A. Lindeboom Instituut.

Het Prof dr. G.A. Lindeboom Instituut is een wetenschappelijk studiecentrum dat o.a. spreekbeurten en lezingen door het hele land verzorgt. Zij vraagt aandacht voor ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken in de zorgverlenende sector.
Het Prof dr. G.A. Lindeboom Instituut runt een aantal projecten waar zij zich niet alleen inzet voor een ethische overdenking van ontwikkelingen in de gezondheidszorg, maar ook bijdraagt aan een praktisch toepasbare invulling van betere menswaardige zorg vanuit een christelijke visie.

De studiedag begint om 9.30 en vindt plaats in het Van Lodenstein College in de Kasteelstraat 2 te Kesteren. De kosten van deelname bedragen 15 euro inclusief lunch/koffie/thee. Aanmelden kan via: studiedag@hetknp.org

Meer info over het KNP is te vinden op de website: www.hetknp.org.