Generaal Lebed, met een burgerpak aan, heeft sinds de presi­dentsverkiezingen in Rusland de touwtjes in handen. Boris Jeltsin wordt alleen bij heel be­langrijke gebeurtenissen op het toneel gezet en daarna ver­dwijnt hij weer naar een ver­pleeghuis. Het is precies het scenario dat de Communistische generaals gewenst hebben. Dit is althans het beeld, dat we krijgen door allerlei berichtjes, die in hoekjes en gaatjes van kranten en tijdschriften te vinden zijn.

Maar er is meer.
De ineenstorting van de Sovjet-Unie is een komedie geweest. Moskou draait de wereld een rad voor de ogen.
Volgens ‘News Digest’ heeft Margaret Thatcher gepleit voor handhaving van de verdedi­ging van West-Europa. “De Communisten zullen ons overvallen als we onze waakzaam­heid laten verslap­pen”.

De KGB heet nu FSB (Russische federale veiligheidsdienst), onder leiding van generaal Michael Barsukow, die gespeciali­seerd is in het vervolgen van andersdenkenden, zegt het Duitse weekblad ‘Menschenrechte’. Hij wordt bijgestaan door kolonel Anatolij Trofimow (voor de stad Moskou), die al jaren lang anti-Communisten naar de gevangenis stuurt.
Rusland ruimt geen wapens op, behalve dat het oude door nieuwe vervangt.

De intercontinentale raket (ICBM) met atoomkoppen kunnen vanuit heel Rusland worden afgeschoten, naar elk Westelijk land op de wereld. Er zijn ook mobiele eenheden, zoals de SS-24 Modl, die door de Russische spoorwegen vervoerd kunnen worden. Het arsenaal van chemische en bacteriologische wapens van Rusland is indrukwekkend; daarvan wordt geleverd aan bevriende landen.
Russische destroyers, zoals de ‘Sovremenny’ bezitten een elektro-optische sensor, die een laserstraal kan richten op de piloot van een passagiersvliegtuig of een verkenningstoestel, waardoor hij verblind kan worden of (op korte afstand) blind blijven (de kracht van een straal kan een miljard Watt sterk zijn). Aldus ‘The McAlvany Intelligence Advisor’.
Overigens gaat de bouw van militaire vliegtuigen in Rusland onafgebroken verder.

Maar er is meer.
David Ljunggren schreef in de ‘Evening Standard’ over de supermoderne vloot van 99 onderzeeboten, die Rusland rond de wereld laat zwerven.
Deze boten zijn twee maal zo groot als wat het Westen kent en zij kunnen een paar jaar van huis blijven, als de generaals en admiraals in het Kremlin dat wensen. De motoren zijn zo ge­ruis­loos, dat zij Westelijke havens ongemerkt kunnen binnenko­men. Aldus John Berryman (Universiteit van Wolverhampton). De Russische vloot heeft haar aandacht verlegd van de gewone oorlogsschepen (die liggen weg te roesten) naar de onderzeebo­ten van de ‘Akula’ en ‘Severodyinsk’-klasse. Zij kunnen drie geleide projektielen tegelijk vertikaal de lucht in schieten, uit verschillende buizen. Hun ‘Shkval’ torpedo’s die ze onder water afschieten, bereiken een snelheid van 200 knopen over een afstand van tien kilometer (met atoom-lading). Ultra-gevoelige instrumenten aan boord zorgen ervoor, dat ze niet heimelijk kunnen worden benaderd, al zouden de matrozen een partijtje voetbal spelen.

De naar het Westen gevluchte Arkady Shevchenko (van het minis­terie van buitenlandse zaken in Moskou) heeft voorspeld, dat de Russen “in geval van nood” enige onderzeebo­ten kunnen verbergen in de fjorden van Noorwegen en Zweden.
Admiraal James Stark (voorzitter van het oorlogs-college van de Amerikaanse marine) heeft verklaard, dat hij zich ernstig bezorgd maakt over de huidige ontwikkeling.