In ‘Insight on the News’ heeft de journalist J. Michael Waller uit de doeken gedaan, wat er nu in het Panama kanaal aan de hand is. Terwijl de rest van de wereld de andere kant op kijkt, is Rood-China druk bezig aan het begin en het eind van het kanaal de boel over te nemen. Aan de kant van de Pacific zijn twaalf reusachtige kranen opslagplaatsen aan het bouwen voor goederen in containers; solide constructies van gewapend beton, bestand tegen tornado’s en aardbevingen. De werklui dragen oranjekleurige overalls met de woorden ‘Panama Ports Company’ (overgenomen door Rood-China). Zij besturen de tractors, bulldozers en vrachtwagens.

Als gevolg van het aanvaarden van het ‘Carter-Torrijos verdrag’ van 1977 vertrekken de Amerikanen, en president Clinton schrapte ook de in 1995 gemaakte afspraak, dat er een bataljon Amerikaanse militairen gestationeerd zou blijven.

Welbeschouwd is het Chinese leger bezig hier een bruggenhoofd te bouwen. Het in Hong Kong gevestigde bedrijf Hutchison-Whampoa Ltd heeft van de staat Panama het recht gekregen (in een aanvechtbare leen- en pachtovereenkomst) in Balboa (dat is bij de Pacific) zowel als in Cristobal (dat is aan de kant van de Atlantische oceaan) grote nieuwe havenwerken te bouwen, en tot het jaar 2050 te gebruiken. Daaraan zijn rechten verbonden, zoals het controleren van alle vrachtschepen, die in beide havens voor anker gaan, eigen loodsen en boten gebruiken om schepen door het kanaal van de ene kant naar de andere te brengen, doorgang te weigeren aan degenen die de belangen van de onderneming in de weg staan, de toegangswegen naar de havens te blokkeren en toegang tot de voormalige bases van de USA te weigeren.

Japanse en Amerikaanse concurrenten werden verhinderd hun diensten aan te bieden. Er was sprake van corruptie, zodat de Amerikaanse ambassadeur in Panama en in Washington protesteerde, maar president Clinton benoemde vlug de ultralinkse Robert Pastor om William Hughes te vervangen, in plaats van naar hem te luisteren. Senator Jesse Helms hield hem tegen (omdat bij voorzitter is van het ‘Senate Foreign Relations Committee’ en tijdig was gewaarschuwd).

De Chinezen hebben nu niet alleen het monopolie over de beide havens, maar ook het vervoer over land (de kortste route tussen beide oceanen), waarvoor de transportonderneming ‘Great Wall Panama’ werd opgericht. De firma Hutchison is verbonden met de ondernemingen ‘Hutchison International Terminals’, ‘Panama Ports Co’, ‘China Ocean Shipping Company’ en ‘China Resources Enterprise’ (een handelsonderneming van de economische tak van de regering in Peking). Kortom, ze zijn met z’n allen bezig een commerciële supermacht op te bouwen die kan worden gebruikt door de zeemacht van Rood-China (hetzelfde als de Russen in 1980). Ze hebben al vele bases om de Indische oceaan, de Zuidchinese zee, de Straat van Malakka, het centrum van de Pacific en de wateren in de Caribbean (van de Bahamas tot Cuba) te beheersen.

De communisten smokkelen ook steeds meer Chinezen die gebieden binnen, met behulp van valse of gekochte papieren, zegt de plaatselijke journalist Tomas Cabal. Naar schatting reeds 15.000 personen, die opdracht hebben samen te werken met anderen van Chinese afkomst, met het oog op de toekomst.