In het Australische maandblad ‘The Bulletin’ is de aandacht gevestigd op het onlangs verschenen boek van Garry Wills ‘Papal Sin: Structures of Deceit’ (uitgave van Doubleday, USA).
Wills, een gewezen professor in de Amerikaanse politiek aan de Northwestern University in Chicago, is een bekende historicus, die reeds meermalen protesteerde tegen het mengsel van spreken en zwijgen in het Vaticaan. Wills is nu 66 jaar en heeft inmiddels 22 boeken geschreven. Hij steekt zijn mening over het pausdom en de Jezuïeten niet onder stoelen of banken.

Hij leeft sober, is nog lid van de rooms-katholieke kerk, maar heeft een grote afkeer van de pauselijke hiërarchie. Hij gelooft dat het met het pausdom weldra gedaan zal zijn. In een interview met Christopher Reed zegt hij: “Het geeft niet, wie de volgende paus zal worden, want hij zal een kerk te zien krijgen, die van onderen af bezig is totaal te veranderen. De zogenaamde onfeilbaarheid van de pausen is een verzinsel uit de negentiende eeuw, dat op niets in Gods Woord berust. Sinds 1870 is blijkbaar elke paus hiervan bezeten. De gelovigen moeten aanvaarden dat alleen de paus in staat is om uit te maken hoe zij moeten leven.”

Men heeft een doctrine van apostolische erfopvolging verzonnen, waarin staat dat uitsluitend het Vaticaan in Rome priesters kan scheppen en dat zij in staat zijn om van brood en wijn stukken lichaam en bloed van de Heere Jezus te maken.

Het boek is inmiddels al door duizenden kerkleden gelezen, waarvan het conservatieve deel de schrijver overstroomt met woedende brieven. Wills staat in zijn boek ook stil bij zaken als geschiedvervalsing in het Vaticaan, de veroordeling van Joden, de Maria-cultus en de hele misleiding van de kerkleden, wat bij samenvat in de opmerking “Niemand kan de waarheid dienen met leugens”.

Het leerstuk van de onfeilbaarheid maakt het kennelijk onmogelijk voor de pausen om terug te komen op een eenmaal gedane uitspraak. De Joden spijt betuigen voor de houding van het Vaticaan tegenover hun meedogenloze vervolgingen en vernietiging, kan niet serieus worden genomen. De paus kon de lafheid en beledigingen van meer dan een halve eeuw geleden niet veroordelen, want het waren meningen van onfeilbare personen. Paus Johannes XXIII (1958-1963) heeft alleen het woord ‘trouweloos’ t.a.v. de Joden geschrapt uit de liturgie voor Pasen.

Paus Pius XI waarschuwde in een encycliek (1935) zijn volgelingen nog voor geestelijke gevaren voor hun zielen, als ze met Joden spraken. De huidige paus kan zich niet veroorloven die waarschuwing achteraf verkeerd te noemen. Het werd immers gezegd door een onfeilbaar persoon. Nooit een woord over de terreur in de tijd van de Reformatie. De rooms katholieke leiders kunnen nergens op terug komen, zegt kardinaal Ratzinger in het ‘Magisterium’ (de leer van de kerk), een publicatie van zeven theologen in het Vaticaan. Wills zegt erover in ‘The New Yorc Review of Books’: “Men stelt het zo, dat de kerk van Rome nooit faalt, maar soms haar zoons en dochters wel”.
Verder zegt hij: “Ik verwacht dat in de toekomst gehuwde priesters, mannen zowel als vrouwen, zullen worden toegelaten tot het ambt, uit paniek sinds de ontdekking dat de meerderheid van de geestelijken homoseksueel is”. Het is een open vraag welke paus dit zal toelaten; de huidige of zijn opvolger.