In de maandelijkse publicatie ‘The McAlvany Intelligence Advisor’ wer­den 22 pagina’s gewijd aan het President Bill Clinton schandaal, zijn karakter en de gevolgen, die invloed hebben op het wereldgebeuren. Bovendien zijn er allerlei personen die om politieke redenen de zaak afzwakken, aandikken of uitbuiten. Alsof de wereld al niet genoeg pro­blemen heeft op financieel gebied en om het hoofd te bieden aan natuurram­pen, criminaliteit en dreigende oorlogen.


McAlvany stelt vast, dat de president zijn zelfrespect heeft verloren en niet meer geschikt is voor het hoge ambt in het Witte Huis in Washing­ton. Het is nu duidelijk dat de president, ondanks een huwelijk van 25 jaar, intiem heeft omgegaan met honderden jonge vrouwen. Dozijnen van hen hebben geprobeerd hem officieel aan te klagen, maar zijn hiervan met geld, een goede baan of dreigementen weerhouden.

In het Londense dagblad de ‘Times’ schreef Lord William Rees-Mogg: “In elk opzicht een morele bankroetier. Vanaf ‘Little Rock’ tot in het ‘Oval Office’, Clinton laat een spoor van stank, verdorvenheid en cor­ruptie achter”. Hij merkt verder op, dat de president bezeten is van macht en vrouwen, maar hij weet geen onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Voordat Clinton president werd, toen hij nog in Arkansas woonde, zag hij de massale invoer van cocaïne via de luchthaven Mena door de vingers.
Er waren ook gevallen van giften, leningen en steek­penningen. Zijn vrouw, Hillary, werkte samen met corrupte collegae in een advocatenkantoor. Allerlei documenten zijn spoorloos verdwenen. Niet minder dan 21 relaties kwamen onder verdachte omstandigheden om het leven. Aldus het artikel in ‘Times’.

Het gaat dus niet alleen om een seksschandaal en een onbetrouwbare poli­ticus. Verschillende leidende figuren in de Democratische partij zijn zich van Clinton gaan distantiëren. Hij bracht verschillende gewezen vrienden onherstelbare schade toe. Hijzelf heeft onder ede gelogen; elf keer, zegt McAlvany. Verder bestaan er 13 getuigenverklaringen over drugsgebruik (cocaïne) door Clinton in een filmdocumentaire die ‘The Clinton Chronicles’ heet. Het is ook aan het licht gekomen dat Rood-China heeft meebetaald aan de eerste en de tweede verkiezingscam­pagne van Clinton; uit dankbaarheid helpt Clinton (d.w.z. de ‘Green Berets’ en de ‘Navy Seals’) met de modernisering van de communistische strijdkrachten in China.

Clinton en Hillary hebben zichzelf op allerlei listige manieren verrijkt door transacties en schenkingen als dank voor hulp in gevallen van belastingontduiking, enz. door diverse bedrijven. Dat is teruggevonden in allerlei krantenknipsels, rapporten en boeken, zoals ‘Obstruction of Justice’ en ‘Bill Clinton’s Rise To Power’. De Amerikaanse krant ‘The Daily 0klahoman’ schrijft: “Dit land kan zich niet een president veroorloven, die ergens aan verslaafd is. Zo iemand brengt onze veiligheid in gevaar.” In ‘Freedom Club Report’: “Men vraagt zich af, of relaties van de president niet zullen proberen ge­bruik te maken van zijn kwetsbaarheid”.

Het aantal voor- en tegenstanders van Clinton neemt uiteraard voortdu­rend toe. Als de meerderheid van de Amerikaanse bevolking hem nog langer tolereert, is het niet best gesteld met haar moraal.

Het is opvallend, dat socialistische politici zich in meerderheid neu­traal opstellen.
Maar ‘The Washington Post’ schrijft: “Deze man zal nooit ophouden met liegen”
Sommige senatoren hebben gezegd, dat het het beste zou zijn voor iedereen als Clinton aftrad. Maar wie volgt hem dan op?