“Gaat u maar rustig slapen” zei de stem uit de radio op 9 mei 1940. De volgende dag was het oorlog in Nederland. Herhaalt zich de geschiedenis? De Russische beer slaapt niet. Rusland is momenteel het sterkste land wat betreft land- zee en luchtmacht aangaat. Wij laten ons in slaap sussen door de ‘ontwapening’, maar: er is in Rusland niets ontwapend! Dat is maar schijn.

Onlangs verscheen er een rapport, dat is opgesteld door de gezaghebbende generaal Sir Walter Walker, Peter B.Martin en Donald S.McAlvany. Dit rapport is overhandigd aan de toenmalige Secretaris-Generaal van de NAVO, Manfred Wörner (vóór zijn dood). Een afschrift hiervan is gegeven aan de directeur van ‘Operations Research SHAPE Technical Center I’.
Uit dit rapport blijkt dat de oude communistische partij nog steeds actief is. De K.G.B. is groter en machtiger dan ooit tevoren. Achter de schermen worden beide organisaties bestuurd door generaals die voor niets terugdeinzen. Ze laten Boris Jeltsin aan de macht om het Westen in de waan te laten dat het zich ontwapend. Bovendien brengt Jeltsin geld in het laatje. Geld wat ten koste gaat van de kostbare Westerse defensie.

Men is zelfs zo sluw om het Westen te doen geloven dat het zich moet ontwapenen en dat Rusland grote financiële injecties nodig heeft. Zo lang het Westen daarmee doorgaat zal Jeltsin aan de macht blijven.

Rusland is theoretisch in staat de Bresjnev Doctrine van 1973 uit te voeren. Dit houdt in: de militaire overheersing van het Midden-Oosten, met name de Perzische Golf met de rijke olievelden. De ene helft van deze doctrine is verwezenlijkt door het sluiten van een niet-aanvals pact met Rood-China en een handelsverdrag voor levering van wapens, werktuigen en voedsel aan dit land. Dit is de Oostelijke flank. Deze is nu gedekt.

De andere helft van deze doctrine is verwezenlijkt met hulp van de K.G.B. zodat Zuid-Afrika nu in handen is van de communisten. Rusland en Zuid-Afrika beheersen negentig procent van de strategische delfstoffen in de wereld! Momenteel werkt Rusland aan een samenwerkingsverdrag met Irak, Iran, Syrië, Libië en Yemen. Alles bij elkaar ontstaat er een rijk dat groter is dan het oude Tsaristische Rusland van vroeger. De helft van de wereldbevolking heeft ermee te maken.

McAlvany zegt dat er grote aantallen leden van de Russische geheime diensten (K.G.B., GRU en ‘Spetsnaz’) de Verenigde Staten binnenkomen. Zogenaamd in het kader van VN oefeningen op Amerikaans grondgebied. Rusland wacht alleen maar op het juiste moment om in actie te komen.

Hun tactiek is eenvoudig: ontwapen het Westen, zorg dat dezen zich bezig moeten houden met het blussen van brandhaarden elders in de wereld (Somalië, Ruanda, Bosnië enz.) zodat het Westen de handen vol heeft. Als de chaos compleet is en de VN zich met al deze brandhaarden geen raad weet treden de Russen op. Er zullen harde eisen worden gesteld aan het Westen. Rusland heeft immers ‘niets te verliezen’, en het Westen wel. Hals- over kop zal het Westen dan proberen zich alsnog te bewapenen, maar te laat!

Reusachtige onderzeeërs liggen klaar in de fjorden, vol met kernwapens! De Russen zullen net doen of ze ‘zich bedreigd voelen’ en een pseudo-verdedigingsoorlog beginnen. Deze zal bestaan uit het desoriënteren van de Westelijke troepen. Met microwaves vanuit de ruimte zal het gehele centrale commando van het Westen uit worden geschakeld. Ook zullen er hoog in de lucht grote ontploffingen plaats vinden. Met FAL-bombardementen (FAL = Fuel Air Explosive) zullen de Russen de opslagplaatsen van conventionele en kernwapens van het Westen uitschakelen.
Het radio-electronische gevechtsbataljon van de Russen zal verhinderen dat de vliegtuigen van het westen dit zullen beletten. Met ‘Fee mijnen’ zal de Russische verdediging de vooruitgeschoven verdedigingsposities van het Westen onbruikbaar maken. Als ze dit toch doen zal de langwerkende vloeistof (de Fee mijnen) ontploffen.

Een andere tactiek van de Russen is om het Westen bezig te houden met conferenties. Onnodige tijd wordt er op deze manier verspeeld. De Russen zullen ongetwijfeld ‘Spetsnaz’ troepen achter de linies neerlaten. Deze troepen bestaan uit nietsontziende mensen die als zielloze robots hun werk onberispelijk doen. Ze zullen de regeringen onderdrukken om aan alle eisen van het Kremlin toe te geven.

Het belangrijkste offensief wordt waarschijnlijk verwacht vanuit het Oosten in zuidelijke richting tussen München en Praag door. Een andere troepenconcentratie beweegt zich via Griekenland en Italië naar Zuid-Frankrijk toe.
Volgens de beschikbare gegevens zullen de Russen gebruik maken van rook-generatoren van enorme afmetingen en fosfor bevattende rookbommen. Hierdoor is het zicht van de Westelijke verdediging totaal ontnomen. Alle communicatiemiddelen zijn uitgeschakeld door de microwaves.

De Russen zullen er van alles aan doen om de Verenigde Staten buiten de strijd te houden. Er zal worden gedreigd met atoom-, chemische- en biologische wapens. De VS zijn hier niet op voorbereid, de Russen wél. Dit land beschikt over een uitgebreid netwerk van schuilplaatsen om de mensen te beschermen tegen aanvallen met kernwapens.

De toestand in Europa zal met geen pen te beschrijven zijn. Onder druk van totale verwoesting zullen de Westerse regeringen toestemmen in capitulatie van alle legers. ‘Tijdelijke overnames’ zullen het Westen inlijven bij de Russen. De VS kunnen niets anders doen dan toekijken, er staan 45.000 Russische kernwapens op hun gericht.
God verhoede dat het zover komt.

Bronnen: ‘The McAlvany Intelligence Advisor’, Phoenix Arizona VS. Hoofdredacteur Donald McAlvany.
‘Explicity Christian Conservative’. Maand van verschijnen: juni 1994. Titel van het artikel: ‘The bombshell- Russian Military Scenario in Europe’