Onlangs verscheen er een rapport dat is opgesteld door generaal Sir Walter Walker, Peter B.Martin en Donald S.McAlvany. Dit rapport is overhandigd aan de toenmalige Secretaris-Generaal van de NAVO, Manfred Wörner (vóór zijn dood). Een afschrift hiervan is gegeven aan de directeur van ‘Operations Research SHAPE Technical Center I’.

Rusland is theoretisch in staat de Bresjnev Doctrine van 1973 uit te voeren. Gedeeltelijk is deze doctrine verwezenlijkt door het sluiten van een niet-aanvals pact met Rood-China. Anderzijds is deze verwezenlijkt met hulp van de K.G.B. zodat Zuid-Afrika nu in handen is van de communisten. Hun tactiek is: ontwapen het Westen, zorg dat dezen zich bezig moeten houden met het blussen van brandhaarden elders in de wereld  zodat het Westen de handen vol heeft. Als de chaos compleet is en de VN zich met al deze brandhaarden geen raad weet treden de Russen op.

Reusachtige onderzeeërs liggen klaar in de fjorden, vol met kernwapens! Met microwaves vanuit de ruimte zal het gehele centrale commando van het Westen uit worden geschakeld. Met Fuel Air Explosive bombardementen zullen de Russen de opslagplaatsen van conventionele en kernwapens van het Westen uitschakelen.
Het radio-electronische gevechtsbataljon van de Russen zal verhinderen dat de vliegtuigen van het westen dit zullen beletten. Met ‘Fae mijnen’ zal de Russische verdediging de vooruitgeschoven verdedigingsposities van het Westen onbruikbaar maken.
Een andere tactiek van de Russen is om het Westen bezig te houden met conferenties. De Russen zullen ongetwijfeld ‘Spetsnaz’ troepen achter de linies neerlaten. Ze zullen de regeringen onder druk zetten om aan alle eisen van het Kremlin toe te geven.

Het belangrijkste offensief wordt waarschijnlijk verwacht vanuit het Oosten in zuidelijke richting tussen München en Praag door. Een andere troepenconcentratie beweegt zich via Griekenland en Italië naar Zuid-Frankrijk toe. Volgens de beschikbare gegevens zullen de Russen gebruik maken van rook-generatoren van enorme afmetingen en fosfor bevattende rookbommen. Hierdoor is het zicht van de Westelijke verdediging totaal ontnomen.
De Russen zullen er van alles aan doen om de Verenigde Staten buiten de strijd te houden. Er zal worden gedreigd met atoom-, chemische- en biologische wapens. Onder druk van totale verwoesting zullen de Westerse regeringen toestemmen in capitulatie van alle legers. ‘Tijdelijke overnames’ zullen het Westen inlijven bij de Russen. De VS kunnen niets anders doen dan toekijken, er staan 45.000 Russische kernwapens op hun gericht.
Aldus het rapport. God verhoede dat het zover komt.

Bronnen: ‘The McAlvany Intelligence Advisor’, Phoenix Arizona VS. Hoofdredacteur Donald McAlvany.
‘Explicity Christian Conservative’. Maand van verschijnen: juni 1994. Titel van het artikel: ‘The bombshell- Russian Military Scenario in Europe’