Dat bepaalde boeken, geschreven door mensen die veel afweten van allerlei schimmige en criminele activiteiten van westerse regeringen, niet op veel enthousiasme van diezelfde overheden hoeven te rekenen zal duidelijk zijn.
Toch is er iemand die zijn bevindingen op papier heeft vastgelegd en wel in een ruim 600 pagina dik boek waarin praktisch alle belangrijke schandalen en affaires op het gebied van geheime diensten, terrorisme, moordaanslagen, georgani­seerde criminaliteit, wapen- en drugssmokkel door staten van de afgelopen 25 jaar staan gedocumenteerd.


De auteur: Andreas von Bülow, tot 1994 lid van het Duitse parlement, lid van de parlementaire controle commissie voor de geheime diensten in Duitsland. Tot 1980 staatssecretaris bij het ministerie van defensie en tot 1982 minister voor onderzoek en technologie. Momenteel is Von Bülow advocaat in Bonn.
Zijn boek: Im Namen des Staates – CIA, BND und die kriminellen Machenschaften der Geheimdienste.

Tijdens zijn onderzoek kreeg hij vaak te horen dat Oost-Europese geheime diensten verantwoordelijk waren voor veel kattenkwaad. Maar veel parlementaire onderzoeken naar affaires waar West-Europese geheime diensten een rol speelden, bleven jarenlang op de plank liggen, of werden afgekapt zodra deze diensten in het beeld kwamen. Dat was het moment waarop Von Bülow zijn eigen onderzoe­kingen startte.

De critici stonden ook al klaar: vorig jaar werd het boek weggeschreven door de Frankfurter Allgemeine Zeitung, het blad voor de financiële oligarchie.
Een boekbespreking maakte korte metten met het boek. ‘Samenzweringstheorieën’ luidde het oordeel en daarmee was alles gezegd.
Maar er is geen enkele reden voor: het boek bestaat uit 100 pagina’s aan voetnoten met talrijke verwijzingen naar Amerikaanse, Britse, Italiaanse en Duitse bronnen en onderzoeken naar geheime diensten in Amerika. Talrijk zijn de verwijzingen naar het goed geïnformeerde blad Covert Action Information Bulletin en de opvolger het Covert Action Quarterly.

Von Bülow beschrijft in zijn lijvige studie een groot aantal schandalen die op het eerste gezicht weinig of niets met elkaar te maken hebben. Maar bij nader onderzoek blijken diverse gebeurtenissen wel degelijk met elkaar verband te hebben.
Zo beschrijft Von Bülow uitgebreid over de Iran Contra affaire met zijn tentakels tot in het Witte Huis. Van daaruit ontspon zich een wijdvertakt netwerk van wapensmokkelaars, illegale transacties, internationaal gezochte criminelen en terroristen, verantwoordelijk voor diverse moord- en bomaansla­gen. Vaak met medeweten van hoge regeringsfunctionarissen.

De geheime dienst van West-Duitsland werkte zonder scrupules samen met de geheime dienst van de Oostduitsers als het ging om gezamenlijke politieke tegenstanders uit de weg te ruimen. Als er geld te verdienen viel, was er geen sprake van ideologische hindernissen. Daarbij zocht Von Bülow naar een ‘Gesamtstruktur’ die al deze schandalen met elkaar verbinden.

Ook beschrijft Von Bülow hoe de bankwereld in tal van landen tot aan de strot in de witwaspraktijken zit. Veel banken worden met name door hem genoemd. Zo worden bij voorbeeld op de London Metal Exchange miljoenen witgewassen.

Maar neem nu de CIA, KGB en de Mossad. Het lijkt er op of het in de grijze wereld tussen regeringen en de criminele onderwereld om deze drie diensten draait. Zij lieten hun illegale transacties afwikkelen bij vaak dezelfde banken.
Er is volgens Von Bülow sprake van transcontinentale criminele netwerken.

Zo worden bepaalde politieke moorden beter begrijpelijk. Zij moeten tegen de achtergrond van deze internationale criminele elite geplaatst worden.
Vele politieke moorden moeten gezien worden tegen de achtergrond van het Iran Contra schandaal dat zich in de jaren tachtig afspeelde. Als je te veel weet en je dreigt te zaak aan het daglicht te brengen, ga je eraan.

Van samenwerking tussen diverse geheime diensten is al veel langer sprake. De CIA speelt mee in talloze schandalen, net als de Duitse Bundesnachrichten­dienst en de Israëlische Mossad.
Maar dat er tussen deze diensten en ordinaire criminelen, internationale wapenhandelaren, terroristen, drugshandelaren, cocaïnebazen, guerrillabewegingen al vele jaren lang bepaalde samenwerking bestaat is hoogst verontrustend

Er zijn zeer betrouwbare rapporten waar de voormalige president George Bush in nauw verband gebracht wordt met de invoer van coke uit Zuid-Amerika. Maar de media houden zich stil, er zou een schandaal kunnen ontstaan dat zijn weerga niet kent. Zeker nu zoonlief Amerikaans presidentskandidaat is.

De internationale drugsmaffia werkt onderling nauw samen. Er zijn afspraken over de verdeling van de wereldmarkt tussen de Siciliaanse, de Colombiaanse, de Chinese, de Russische en de Turkse maffia. Maffiabendes schuiven in Zuid-Amerika inmiddels complete presidenten naar voren. Politieke campagnes worden volledig met drugsgelden betaald.

Voor wie nog meer wil weten hoe het ook al weer zat met de illegale praktijken van de Italiaanse P-2 vrijmetselaarsloge, de strategie van de spanning, het schandaal rond de BCCI bank, Gladio en de westerse geheime diensten, de moord op de Italiaanse christen-democraat Aldo Moro, de Vaticaanse beerputten, de bomaanslagen van de bende van Nijvel, diverse staatsgrepen, het islamitisch terrorisme, de financiering van links en rechts terrorisme en hoe corrupt sommige politici zijn, komt bij Von Bülow uitgebreid aan zijn trekken.

Andreas von Bülow: Im Namen des Staates – CIA, BND und die kriminellen Machenschaften der Geheimdienste, Piper verlag, München/Zürich, 1998, 624 pag.