Dr. Fred C. Schwarz maakt in het Schwarz Report erop attent dat Rood-China is ontstaan op basis van vijf klassieke communistische punten:
1.Het verstand van de studenten onderwerpen.
2.Een studentenorganisatie oprichten binnen de Communistische Partij.
3.Wetenschappelijke exploitatie van belangengroepen om de partij populair en sterk te maken.
4.Revolutionaire machtsoverwinning.
5.Communistische dictatuur en wereldwijde slavernij.

Rood-China is geslaagd. Het besteed $ 57 miljard aan bewapening, geleverd door Rusland (SU-30 vliegtuigen, grote onderzeeboten, destroyers en 300 geleide projectielen). Er zitten 230.000 Chinese burgers als dwangarbeiders in kampen. President Jiang Zemin is kennelijk niet van plan over te gaan tot concessies.

David Shambaugh (George Washington University) schrijft in ‘Foreign Affairs’ dat niemand moet verwachten dat Rood-China zomaar eens in elkaar zal klappen. Voor een poos kan het in verval zijn, maar de militairen zullen er voor zorgen dat het regime overeind blijft staan. De USA is echter moreel verplicht om Beijing erop te wijzen dat het behoort te democratiseren. De landen die bevriend zijn met de USA behoren hier eveneens met herhaling op aan te dringen. Dus Zuid-Korea, Australië, Thailand, de Filippijnen en Japan moeten bij besprekingen betrokken worden. Dat is in hun eigen belang met het oog op een mogelijke confrontatie.

Evenals in de tijd van de opkomst van Adolf Hitler en zijn ‘Third Reich’ droom, zijn er nu mensen die hun ogen sluiten voor de massale bewapening van Rood-China. Peter W. Rodman schrijft in een publicatie van ‘The Nixon Center’ dat de USA nu de enige overgebleven supermacht op de wereld is, en dat dit de Amerikanen een comfortabel gevoel geeft in het huidige globalistische gebeuren. Heeft men Japan destijds ook niet te weinig gewantrouwd? Er bestaat nog altijd geen uitgebalanceerd en harmonieus internationaal systeem voor het beantwoorden van serieuze bedreigingen. De Amerikaanse militaire politiek is defensief, maar de communisten noemen het een gevaar, en ze willen dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de Amerikaanse supermacht in de naaste toekomst aan banden zal leggen. Washington moet waakzaam zijn. In de afgelopen vijf eeuwen zijn vele supermachten te gronde gegaan door zelfoverschatting of onoplettendheid.

In een speciaal rapport voor het Congres wordt vastgesteld dat de ‘Taiwan Relations Act’ zal worden uitgebreid, zodat geweld tegen Taiwan onmiddellijk ter plaatse kan worden beantwoord. De veiligheid van de vrije republiek China (Taiwan) wordt gewaarborgd. De defensieve bewapening van het eiland wordt verbeterd en gemoderniseerd. De USA heeft zichzelf verbonden te helpen om elke vijand die de handen uitstrekt naar Taiwan te weerstaan met alle mogelijke geweld. Hiervoor bevinden zich 100.000 militairen in de omgeving van Taiwan (US marines en luchtmacht in Zuid-Korea en Japan). Zal dit werkelijk voldoende zijn om Rood-China af te schrikken?