Hoeveel weet u van tagiyya?

In de koran staat dat moslims hun geloof mogen verbergen als ze zich bedreigd voelen. Een slimme zet, omdat het je in vroeger tijden op heel wat plekken in de wereld je leven kon kosten als ze achter je ware geloof kwamen. Dat schrijft Tom Lassing op zijn blog www.deanderewaarheid.blogspot.nl


Taquyyi heeft in de koran dus de betekenis van “beschermen”. Het is zo dat de meeste moslims de kennis over hun moslim taken niet halen uit de koran. Het moslim zijn is veel beter beschreven in de Hadith. Zonder de Hadith zou geen Soeni moslim weten hoe er gebeden moest worden, en wat voor pelgrimtocht je geacht wordt te maken.
In het boek van Dr. Sami Mukarim, een koran geleerde met als specialiteit de taqiyya, staat veel beter omschreven wat met taqiyya bedoeld wordt.
Met taqiyya is het veel bredere ‘misleiden’ toegestaan. Wel heeft hij het daarbij over ‘de vijand’.
De vraag is natuurlijk wie dan ‘de vijand’ is.
In het boek bespreekt hij daarom twee documenten die beschrijven hoe de profeet hier mee omging.
Het eerste voorbeeld is een jonge moslim die zich bij de joden mag voordoen als moslim hater om daarmee de kans te krijgen dichtbij een vijandige joodse leider te komen. Hij komt in de gunst van de joodse leider en onthoofd hem zodra hij die kans krijgt. De profeet is hem er heel dankbaar voor.
Een tweede voorbeeld is het feit dat de moslims plunderingen en moorden uitvoerden bij Joodse en Arabische (niet moslim) dorpen. Die dorpen verenigen zich tegen de plunderende moslims en willen de plunderaars aanpakken. Eén van de leiders van die dorpen was echter een bekeerde moslim en die had zijn bekering geheim gehouden. Hij overtuigde de eigen dorpelingen en daarna de andere dorpen om het najagen van de moslims te staken. Hij wist dat te bereiken door de joden en Arabieren uit elkaar te drijven.
De twee voorbeelden geven goed aan dat de niet moslims voorliegen niet wordt beperkt tot momenten dat ze hun leven bedreigd zien.
De profeet stond het dus moslims toe om te liegen tegen niet moslims met als doel deze niet moslims enorme schade toe te brengen en zelfs te vermoorden. Ze mogen zich daarbij volledig tegen het geloof keren, als ze het maar doen met een ‘goede moslim daad’ in het verschiet. Die goede daad is vaak een vorm van geweld tegen niet moslims.
Volgens een andere islam geleerde moeten we dat zo niet lezen. Abou El Fadi stelt dat de islam geen misleiding promoot. Het probleem is dat hij nu zelf taquyyi aan het toepassen kan zijn. Immers, kan je een moslim wel geloven? Het probleem van taqiyya is dat het moslims kan dienen, maar het kan ook enorm tegen ze werken. Je kan ze immers vanwege taquyyi niet op hun woord geloven. Ze mogen immers van hun geloof liegen tegen niet moslims. De geloofwaardigheid van elke moslim en elke islamgeleerde staat daarmee op de helling.

Nu is het zo dat iedere persoon zichzelf kan voorliegen en oneerlijk tegen zichzelf en tegen anderen kan zijn. Oneerlijke mensen kan je niet verbieden en je kan hun oneerlijkheid wel bestraffen, maar niet tegengaan. Leugenaars kunnen zelfs president van de VS worden.
Taqiyya zegt op zich dus niets. Misleiding in bedrog, moorden en diefstal komen overal voor. Het feit echter dat het geloof zelf heel bewust misdaden toestaat, maakt echter wel verschil. In feite zou dat een reden kunnen zijn om de toestemming van een geloof te heroverwegen. Immers mag je in het westen ook geen criminele organisatie opzetten.
Is taquyyi het oproepen tot een criminele daad, opgezet door een (geloofd)organisatie en daarmee een in het westen illegale praktijk? Is dit al eens bij een rechtbank getest? Zo neen, wordt dat dan niet eens tijd?
Als in je geloof al is opgenomen dat je criminele activiteiten mag uitvoeren als het maar ten gunste van het geloof is, dan zou dat wat mij betreft in de basis een reden voor het aanklagen van dat geloof mogen zijn. Laat de rechter maar bepalen of dit een geloof tot een criminele organisatie maakt.
Gezien het feit dat de wereld in oorlog is en die oorlog toch echt wel gevoerd wordt tussen de verschillende geloven, moeten we hier maar eens open over worden. Iedereen mag geloven wat hij of zij wil, maar de vraag is of het instituut dat oplichting misleiding en geweld goedkeurt hier ook ook toegestaan mag zijn.

Overgenomen van: https://deanderewaarheid.blogspot.nl/2017/06/hoeveel-weet-u-van-tagiyya-tom-lassing.html