Ermelo – Na tien jaar onschuldig in de gevangenis te hebben gezeten, gloort er enige hoop voor 79 gevangenen van het Mexicaanse Acteal. De zaak van een deel van de gevangenen wordt herzien.

Op 2 december 1992 vond er in de Zuid-Mexicaanse stad Acteal een tragedie plaats, waarbij 45 inheemse Tzotzil-indianen, mannen, vrouwen en kinderen, werden doodgeschoten. Zij hadden hun toevlucht gezocht in een kerk. De juiste toedracht is nog steeds niet duidelijk. Er zijn 79 mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 25 tot 36 jaar. Open Doors is van oordeel dat verreweg de meesten onschuldig zijn en als zondebok moeten dienen voor de ware schuldigen. De gevangenen zijn verdeeld over drie groepen, die in drie aparte rechtszaken behandeld worden. Alle beroepsmogelijkheden zijn aangewend, maar dat heeft niets positiefs opgeleverd, in tegendeel, sommigen zagen hun straf verzwaard. De zaak is erg gecompliceerd en ligt politiek heel gevoelig. Twee advocaten hebben brieven ontvangen waarin zij en hun gezinnen worden bedreigd.

Het opperste gerechtshof van Mexico heeft eind juni erin toegestemd om een van de drie zaken te herzien. Het gaat om casus 223, ofwel zeventien mannen die veroordeeld zijn tot 26 jaar hechtenis. De herziening kan wel twee maanden in beslag nemen.
Open Doors noemt dit “een positieve stap in de goede richting.” “Wanneer dit verzoek was afgewezen, zouden ook de andere twee groepen zonder hoop zijn. Als het hof gunstig beslist, zal dat ook van invloed zijn op het lot van de overige gevangenen,” aldus woordvoerder Jenö Sebök.

Open Doors’ afdeling Pleitbezorging heeft Mexicaanse advocaten in de arm genomen om de gevangenen juridisch bij te staan. Acht advocaten hebben vrijwillig op zich genomen om verschillende wegen te onderzoeken voor de verdediging. Zij zijn ervan overtuigd dat er duidelijk bewijs is voor de onschuld van de meeste aangeklaagden.
Behalve juridische steun aan de gevangenen, steunt Open Doors de gezinnen van de evangelische gevangenen.