Een landelijke coöperatie waarbinnen een eigen munt circuleert zou het antwoord kunnen zijn op het falende bankensysteem. Dat meldt John Diks op www.gewoon-nieuws.nl De manier waarop nu het geld wordt gecreëerd draagt niet bij aan een samenleving waarin de bestaanszekerheid en welvaart voor iedereen bereikbaar is. Toch is het een van de grondrechten die wij als Nederlandse burgers hebben. Geld zou een zaak moeten zijn voor en van de burgers zelf. Dat is nu niet het geval. De overheid heeft het scheppen van geld voor het overgrote deel uit handen gegeven aan commerciële banken, die als hoofddoelstelling het maken van winst op het uitlenen van geld hebben en dat doen voor de aandeelhouders. Dit draagt in hoge mate bij aan ongelijkheid in de samenleving. Ongelijkheid in het inkomen en vooral in het bezit. Door het creëren van geld van onderen op weer een zaak te maken van de burgers, onafhankelijk van banken en van een falende overheid, kunnen wij zelf de voorwaarde scheppen voor bestaanszekerheid en welvaart voor iedereen.

Waar komt geld vandaan? Het antwoord van de meeste mensen zal ‘van de bank’ zijn. Sommigen zullen zeggen ‘van de centrale bank’ en anderen weer ‘van de spaarders’. Alle antwoorden zijn juist en de onduidelijkheid blijft. Als de vraag anders wordt gesteld: ‘Wie maakt nieuw geld’ dan zal degene die denkt aan papiergeld en munten zeggen ‘van De Nederlandse Bank’ of ‘van de Europese Centrale Bank’ en dat is juist, want papiergeld en munten worden in omloop gebracht door centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank. Maar als je kijkt naar al het geld dat in omloop is, dan zijn papiergeld en munten daar maar een heel klein onderdeel van, niet meer dan hoogstens 5%.
Het meeste geld dat wordt gemaakt is digitaal geld, dus geld dat bestaat uit bits en bytes in de computer. Dit geld maakt 95% of meer van de totale hoeveelheid geld uit. Het is dus bijvoorbeeld het saldo dat jij op je betaalrekening hebt staan, of je spaartegoed.
Wie maakt/maken dat digitale geld? Dat doen de commerciële banken of handelsbanken, dus eigenlijk door winst beogende bedrijven met aandeelhouders. Ze doen dat nadat de overheid, bedrijven en particulieren een leningovereenkomst met ze zijn aangaan. Dus niet met het geld dat spaarders beschikbaar stellen? Nee, niet met het geld van spaarders. Commerciële banken lenen geen spaargeld uit, ze creëren het zonder dat er dekking aanwezig is. En dat doen ze door boekhoudkundig getallen in de computer in te brengen. Aan de ene kant hun vordering op de lenende klant en aan de andere kant hun verplichting om aan de klant het geld van de lening uit te betalen. AL HET NIEUWE DIGITALE GELD ONTSTAAT OP DEZE MANIER. Spaargeld is een gevolg van deze geldscheppingsmethode en niet een voorwaarde voor de bank om geld te kunnen uitlenen.
Banken maken dus geld uit het niets en vragen er rente voor. Dat is niet alleen absurd, het is ook slecht voor de samenleving want 95% van al het geld is geleend geld waarvoor rente moet worden betaald aan banken en hun aandeelhouders, dus geld dat terecht komt bij een kleine groep. Digitale geldschepping door commerciële banken draagt daardoor in hoge mate bij aan de vermogensongelijkheid waarover momenteel heftig wordt gediscussieerd.
In de wet staat dat de overheid verantwoordelijk is voor de gelduitgifte, niet alleen voor het papiergeld en de munten, maar voor ALLE geld dat in omloop wordt gebracht. Dus dit geldt ook voor digitaal geld. De overheid heeft die verantwoordelijkheid echter uit handen gegeven aan winst beogende banken met aandeelhouders.
Waarom is dit verkeerd? Omdat de overheid als kerntaak heeft: ‘De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. (grondrecht 20, grondwet). De overheid kan die kerntaak niet goed uitvoeren, want de controle over het maken van geld, het belangrijkste middel om de bestaanszekerheid en spreiding van de welvaart te garanderen is door de overheid vrijwel geheel uit handen gegeven aan commerciële banken. Sterker nog, de overheid moet zelf bij die banken met rente lenen als het geld nodig heeft. En het is niet zo, dat De Nederlandse Bank namens de overheid controle uitoefent op de handel en wandel van de banken. De Nederlandse Bank is Onafhankelijk van de overheid.
De rollen zijn omgekeerd, want de overheid die de belangen van de burgers zou moeten behandelen is afhankelijk van banken en hun aandeelhouders en doet wat in hun belang is.
Deze wantoestand heeft zich kunnen ontwikkelen omdat er bij de overheid geen begrip is over wat geld werkelijk is en omdat de belangen van banken en hun aandeelhouders en de overheid verstrengeld zijn geraakt. Daarom, hoe belangrijk het ook mag zijn dat de overheid de geldschepping zelf in handen neemt, dus dat publieke geldschepping de private –digitale geldschepping door banken- vervangt, het is weinig realistisch om te denken dat de overheid open zou staan voor zo’n plan.
Wat kunnen we dan zelf doen als we te maken hebben met een in dit opzicht volkomen falende overheid? We moeten geldschepping weer van onszelf maken. Onafhankelijk van banken en onafhankelijk van de overheid. Hoe kunnen we dat doen? Door een landelijke coöperatie op te richten met een eigen munt. Aan deze coöperatie kunnen bedrijven en particulieren meedoen. Particulieren kunnen met de eigen munt betalen voor de producten en diensten, die de deelnemende bedrijven aanbieden. Deze munt ontstaat dus niet doordat er geld door schuld wordt gecreëerd, maar doordat er betaald wordt voor geleverde goederen en diensten. Geld teruggebracht tot zijn oorspronkelijke functie, die van ruilmiddel! Rentevrij en schuldvrij, dus onbelast. Is dit een utopie? Nee, het is een realistisch plan, waarover je in de nabije toekomst nader wordt geïnformeerd, evenals over de crowdfunding activiteiten die het bedrag bij elkaar moeten brengen om het project mogelijk te maken.

Bron: AdBroere.nl