In het Zuid-Afrikaanse maandblad ‘Die Basuin’ van deze maand heeft Emile Oldendaal een artikel over hypnose gepubliceerd, getiteld ‘Hi­pnose: Wetenskap of Okkultiese Praktijk’.
Hypnose maakt deel uit van een moderne beweging buiten en binnen de kerk die de idee van ‘innerlijke genezing’ of ‘zelfgenezing’ voorstaat. Deze ideeën zijn niet ontleend aan de Bijbel, maar aan het gedachtengoed van filosofen als Sigmund Freu­d, Carl Jung en Agnes Sanford. Onder invloed van psychologen als John en Paula Sandford, Norman Vincent Peale and David Seamands zijn deze ideeën zelfs de kerk binnengedrongen.

De bedoelde genezingen zouden bewerkstelligd worden door visualisering, yoga, hypnose en zelfhypnose.
In het eerste geval ‘ziet’ de patiënt Jezus of Maria, die als ‘geestelijke gidsen’ een mens door een periode van stress heenvoert.

Hypnose zou voor snelle oplossingen van problemen zorgen. Dat spreekt de hedendaagse mens wel aan, die zo snel mogelijk zijn problemen wil achterlaten en overgaan tot de orde van de dag: werk en ontspanning.
Zij wordt ook door doktoren gebruikt voor pijnbestrijding tijdens bevallingen, tandheelkundige behandelingen en ter bespoediging ven herstel na bevallingen en operatieve ingrepen.
Psychologen maken er gebruik van om verdrongen traumatische ervaringen bewust te maken. Het onderbewuste wordt dan gezien als een reservoir van ervaringen waarop hedendaagse misstappen terug te voeren zijn. Dit neemt de persoonlijke verantwoordelijkheid weg en de zondaar kan niet meer toerekeningsvatbaar geacht worden. Hypnose zou mensen leren creatief met verdrongen en tot bewustzijn gebrachte ervaringen om te gaan. Zo wordt zij althans verkocht.

Hypnose is geen nieuw verschijnsel. Reeds duizenden jaren lang wordt zij gepraktiseerd door toverdokters, heksen, spiritistische media, Hindoes en Boeddhisten. Iemand wordt in een toestand gebracht waarin de controle van verstand en wil uitgeschakeld wordt en men zich overgeeft aan de hypnotiseur.
Doordat de gehypnotiseerde zich uitlevert aan de hypnotiseur en zijn onderscheidingsvermogen vermindert, aanvaardt hij kritiekloos wat naar hem toekomt en doet hij dingen die hij in normale toestand nooit zou doen.
Die toestand kan leiden tot hallucinaties, uittredingservaringen, transcendente ervaringen en veranderingen in de persoonlijkheid. Hier wordt duidelijk een grens overschreden en betreedt men, of liever laat men zich voeren in het domein van het occulte.

Een van de geliefde technieken is de zgn. ouderdomsregressie. Iemand wordt teruggevoerd naar zijn kinderjaren, tot in de baarmoeder toe. Sommigen beschrijven dan zelfs ervaringen uit een ‘vorig leven’. Dit zou dan een bewijs zijn voor de reïncarnatie, duidelijk in strijd met de Bijbel, die zegt dat het een mens gezet is eenmaal te sterven (Hebr. 9:27). In welke mate suggestie, vrije fantasie, transhallucinaties of demonische beïnvloeding een rol spelen is niet precies te bepalen.
Ook in betrekking tot ervaringen die kort geleden plaatsvonden is hypnose niet betrouwbaar. Gebleken is dat de betrokkene het waar gebeurde niet kan onderscheiden van indrukken die onder hypnose opgedaan zijn.

In het tijdschrift Psychology Today van februari 1977 schreef Daniel Coleman, doctor in de klinische psychologie: “Na 220 jaar kunnen we nog steeds niet met zekerheid zeggen wat hypnose is, noch precies hoe zij werkt.” De hypnose is duidelijk geen wetenschap.
De toestand waarin patiënten door hypnose gebracht worden verschilt niet van die welke door yogi’s, heksen en toverdokters bewerkstelligd wordt. Procedures kunnen verschillen maar het resultaat is hetzelfde.
Een van de vruchten van de Heilige Geest in het leven van een mens is ‘matigheid’, zelfbeheersing (Galaten 5:22). Die wordt door hypnose weggenomen. Derhalve kunnen wij zeggen dat de invloed van de hypnose tegen de Heilige Geest ingaat.

In zijn boek Peace, Prosperity, and the Coming Holocaust geeft David Hunt een aantal redenen waarom hij hypnose occult noemt:
1.Mensen ‘herinneren zich’ onder hypnose ontvoeringen door buitenaardse wezens.
2.Hypnose leidt tot spontane ‘herinneringen’ aan een vorig of toekomstig leven, inclusief een bestaan op andere planeten.
3.Onder hypnose ervaart een mens hetzelfde als in transcendente meditatie en andere vormen van yoga en Oosterse meditatie.
4.Hypnose creëert bovennatuurlijke krachten als helderziendheid, uittredingen en andere verwante verschijnselen.
5.Hypnose kan bijna-dood ervaringen creëren.

Als God spreekt maakt Hij gebruik van het verstand van de mens. Bij het dienen van God is de wil volledig betrokken. Zie maar in de Bijbel. Hypnose daarentegen schakelt verstand en wil uit. Ook de duivel maakt gebruik van misleiding om zijn invloed te laten gelden. “Als het maar helpt” kan nooit een reden zijn om met behulp van hypnose genezing voor de zieke ziel of het zieke lichaam te zoeken.