Afgelopen zaterdag 5 maart organiseerde het ‘Contact Network International (CNI)’ in Amsterdam een informatiebijeenkomst over implantatietechnieken bij de mens. Het CNI is een organisatie gespecialiseerd in onafhankelijk UFO onderzoek. De Zweedse hersenonderzoeker Robert Naeslund, die door het CNI voor deze gelegenheid was uitgenodigd, ging diepgaand in op de stand van zaken met betrekking tot het huidige onderzoek op het gebied van gedragsmanipulatie.

Naeslund gaf een overzicht van het hersenonderzoek in Zweden. Volgens hem is het hersenonderzoek in Zweden veel verder gevorderd dan in de meeste Europese landen.

Na een simpele operatie in een Stockholms ziekenhuis bemerkte Naeslund veranderingen in zijn gedrag. Nadat hij zelf tot de conclusie was gekomen dat de doctoren met hem wat ‘uitgespookt’ hadden, drong hij aan op een röntgenfoto van zijn schedel. Dit werd hem herhaaldelijke malen geweigerd. Een van de doctoren gaf hem de raad zich niet verder met zijn problemen bezig te houden.
Na zeer lang aandringen kwam hij de naam te weten van de chirurg die de vier zenders/ontvangertjes via zijn neus geïmplanteerd had. Uiteindelijk is Naeslund in een ziekenhuis in Indonesië bevrijd van zijn implantaties.

Tijdens de lezing vertoonde Naeslund dia’s van hemzelf, steeds genomen met een interval van een jaar. Daarop was duidelijk te zien hoe Naeslund fysiek te lijden heeft gehad van de gevolgen van de ‘transmitters’. Opmerkelijk was dat de linker gezichtshelft van Naeslund ten opzichte van de rechterhelft aanmerkelijk ‘verzakt’ was. Naeslund vertelde dat hij vele jaren achter elkaar radiosignalen opving die door zijn gehoororganen geregistreerd werden. Deze radiosignalen gingen bijna dag en nacht door zodat Naeslund aan de grens van de waanzin werd gedreven. Deze hele periode heeft meer dan tien jaar geduurd.

De veranderingen in zijn gedrag die optraden waren onder andere dat Naeslund aan de alcohol en de drugs verslaafd raakte en daardoor enkele malen met de politie in aanraking kwam. Inmiddels is hij daar door een wonder van bevrijd. Dit gebeurde nadat Naeslund definitief verlost was van zijn zendertjes in zijn hoofd.

Naeslund, die later hersenonderzoeker werd, meldde dat vele honderdduizenden Zweden reeds geïmplanteerd zijn met allerlei soorten ‘transmitters’. Dit zou gebeurd zijn door chirurgen die hun patienten ten tijde van de operatie stiekem met deze apparaatjes, ter grootte van een rijstekorrel, geïmplanteerd hebben.
Veel bewijsmateriaal had Naeslund helaas niet. Zijn verhaal was een strikt persoonlijk relaas. Zelfs de transmitters die tijdens de operatie uit zijn voorhoofd zijn gehaald zijn door de chirurgen ‘kwijtgeraakt’.

Feit is wel dat er in de jaren zeventig en tachtig in Zweedse ziekenhuizen bijzonder sinistere taferelen hebben plaatsgevonden. Naeslund beweerde zelfs dat de Zweedse chirurgen er een patent op hebben om mensen te implanteren met gedragsveranderende middelen. Volgens Naeslund spelen soortgelijke taferelen zich ook in andere West-Europese landen af, tot op de dag van vandaag.