De Chinese minister van reli­gieuze zaken van Communistisch­China, Yo Xiaowen, heeft bepaald dat het verspreiden van bijbels en andere christelijke lektuur tot een minimum moet worden be­perkt door de kerken, die onder haar controle staan. Leden van onafhankelijke kerken worden op grote schaal ver­volgd. Een christelijke drukkerij werd geslo­ten en de eigenaar moest 10.000 dollars boete betalen. Contact met buitenlanders is streng verboden. Volgens ‘Freedom House’s Puebla Program’ heeft Communistich China nu het grootste aantal chris­tenen in de gevangenis zitten van de hele wereld.

Op bevel van een federale rechter moeten de openbare scho­len in Olathe, Kansas (USA) het pro-homoseksuele boek ‘Annie on My Mind’ terugbrengen op de planken van de scholen. Een advies-kommissie van de gemeenteraad had de boeken laten verwijderen met het argument, dat praktisch de hele bevolking van het stadje er tegen was. Het mocht niet baten.
(Uit  ‘What in the World’, uitg. Rob Jones University).

Een regionale rechter heeft bepaald, dat de woorden “De wereld heeft God nodig” moeten worden verwijderd van een regeringsge­bouw in Hillsboro, Illinois (USA), omdat het blijk­baar het christendom belangrijker vindt dan andere religies of helemaal geen religie. Dat zaait verdeeldheid.
Het opschrift was in 1942 aangebracht door de ‘Federale Vrou­wen Bijbel Club’, toen het gebouw tijdelijk de rechtbank herbergde. (Aldus ‘Christian News’).

De regering van Cuba heeft honderden ‘kerken aan huis’ geslo­ten en evangelisatie in de open lucht verboden. Er mogen ook geen kerken of vergaderzalen bij bestaande kerken worden gebouwd. Predikanten worden overal gevolgd door leden van de geheime politie en hun telefoons afgetapt. Zij hebben hand­langers (informanten) in de gemeenten en groepen geplaatst. De verkoop van papier, inkt, schrijfmachines, computers en onder­delen daarvan is verboden. Technici mogen geen reparaties voor de kerken verrichten. (uit ‘Pulse’)

Het Amerikaanse Consulaat-generaal in Jiddah (Saoedi-Arabië) moest kiezen tussen kerkdiensten op haar terrein of een nacht­club open houden; twee wettelijk verboden instellingen in dat land. De Amerikanen hebben gekozen voor de nachtclub. Voor kerkdiensten moeten belangstellenden naar het Britse Consulaat gaan. (uit ‘What in the world’)

De organisatie van de Verenigde Naties heeft Christelijke orga­nisaties officieel verboden bijbels in te voeren in de Soedan, dat voor de helft wordt geregeerd door een Moslim regering, die de christenen haat. Zondagsschool materiaal wordt overal in het land vernietigd, wanneer het wordt ontdekt door Moslim soldaten. Het zenden van hulpgoederen naar de christe­nen is bijna onmogelijk. (aldus ‘Pulse’)

In de Methodisten-kerk in Washington, waar president Clinton naartoe gaat, dreef de Anglikaanse bisschop John Spong de spot met het Kerstgebeuren, tijdens een dienst voor homosexuelen. Hij noemde Jezus een soort bijenkoningin. De Tien Geboden vond hij immoreel, omdat ze vrouwen als een ‘bezit’ (eigendom) beschouwen. Hij prees in het voorbijgaan homosexuele ‘huwelij­ken’… (uit ‘Christian News’)

In Zuid-Afrika hebben de christelijke radio-stations 25% van hun zendtijd verloren, omdat de regering heeft bepaald, dat andere religies ook mogen uitzenden (Moslims, Hindoes en traditionele Afrikaanse godsdiensten…) aldus ‘What in the world’.