“Persvrijheid in Zuid-Afrika is nu alleen nog propaganda maken voor het communisme, feiten verdraaien, onrust zaaien en de eigen samenleving verwoesten” schrijft ‘The Aida Parker Newsletter’.
Merkwaardig is dat juist de hoofdredacteur van ‘The New York Times’ zei: “Er bestaat geen onafhankelijke pers. Wij journalisten zijn de werktuigen en vazallen van rijke mannen achter de schermen….”.

Op 27 april bereikt de strijd op leven en dood in Zuid-Afrika haar hoogtepunt, doordat alle inwoners van de republiek zijn ‘uitgenodigd’ naar de stembus te gaan.

Een ‘Uitvoerende Overgangsraad’, heeft tot taak heeft er op toe te zien dat het stemmen fair en in vrijheid plaats vindt. De raad gaat buiten haar boekje door onafhankelijke staten binnen Zuid-Afrika te bezetten.
Dat gebeurt nadat agenten van het A.N.C. eerst in zo’n staat de mensen hebben opgestookt en aangemoedigd tot het houden van demonstraties, revolutie en het wegjagen van hun regering!

Het eerste slachtoffer was de staat Bophuthatswana, met hulp van de centrale regering in Pretoria! Daarop volgde de staat Ciskei (840.000 inwoners). Nu zijn er hevige gevechten aan de gang in de staat Labowa (2,3 miljoen inwoners, die ten noorden van Transvaal wonen).

Leidende figuren van het A.N.C. dringen er bij de ‘Uitvoerende Overgangsraad’ op aan, de staat KwaZulu te bezetten. Dat is echter de grootste tot nu toe onafhanelijke staat van heel Zuid-Afrika.
Koning Goodwill Zwelithini en de leider van de ‘Inkatha Partij voor de vrijheid’ weigeren mee te doen aan de algemene verkiezingen. Ze hebben de leider van de raad, Johann Kriegler, de deur gewezen.

Ondertussen zijn grote zakenlieden bezig sleutelposities in handen te krijgen. “Het is vooral opgevallen dat plotseling de pro-communistische Dr.Tony O’Reilly in het land is verschenen. (…) Hij heeft 31% van de aandelen van het ‘Argus’ dagbladenbedrijf opgekocht”, schrijft ‘The Aida Parker Newsletter’.
O’Reilly is directeur van het wereldomvattende bedrijf H.J.Heinz & Co. In zijn werkkamer hangen portretten van Nelson Mandela en Robert Mugabe mèt hun handtekeningen. Vermoedelijk is hij nu een tussenpersoon die opkoopt ten behoeve van het A.N.C. en de communisten.
De kranten van ‘Argus’ ageren voortdurend tegen anti-communistische politici zoals Dr.Mangosuthu Boethelezi.

Het blijkt dat de meeste topfiguren in de zakenwereld doorgewinterde socialisten zijn. Ze vertonen zich naar buiten toe als respectabele conservatieve personen. Het is voor hun niet belangrijk met wie ze zaken doen, zolang er maar flink verdient kan worden.
Communisten hebben het liefst te doen met kolossale bedrijven, regeringen en vakbonden. “Alles afhandelen in een kleine groep”, aldus Tom Anderson in ‘Staight Talk’. Volgens hem vinden de communisten de chaos in Zuid-Afrika boeienden een uitdaging.

Het Zuidafrikaanse blad ‘The Star’ vereert Nelson Mandela als zijnde een heilige en bejubelt de communistische partij. Politiek op de voorpagina, rampen op de achterpagina.
Deze krant belooft een prijs uit te reiken aan de journalist, die in een jaar tijd het best de belangen van het A.N.C. behartigt.

Inmiddels is de Kaap-provincie druk bezig een ‘Kaap Republiek’ uit te roepen. De inwoners willen niets te maken hebben met het nieuwe Zuid-Afrika.
Vrijwilligers van de ‘Action Save South-Africa’ werken dag en nacht om KwaZulu, Natal Midlands en Vaal Triangle van kleding en voedsel te voorzien.
Zo is de situatie!

Napoleon zei eens, dat hij banger was voor drie kranten dan voor 100.000 banjonetten. Deze man was zijn tijd ver vooruit..