De Nationalist Socialist Movement (NSM) is een van de nieuwste neonazi groeperingen in Engeland. Ze werken nauw samen met het eveneens neonazistische National Front.
Volgens het linkse actieblad Searchlight heeft de NSM een aantal van de “meest extreme satanisten” aangetrokken. Aanhangers die drugsgebruik, geperverteerde seks en Hitler-verering hoog in het vaandel hebben staan.


Met name het thema mensenoffers duikt regelmatig in hun publicaties op. “Het is aan te nemen dat zij dat in het verleden hebben gedaan, ze scheppen er over op”. Maar volgens anderen is daar niets van waar, het is slechts een uiting van een zieke persoonlijkheid. Enkelen van hen hebben contacten met beruchte Britse pedofielen.

De leider van de NSM, David Myatt, is lid van de Order of Nine Angels (ONA), een orde die ook volgens satanisten tot een van de meest extreme groeperingen in de wereld behoort.
De ONA is door Myatt opgericht in het begin van de jaren tachtig. Het is een geheim genootschap dat het “traditionele satanisme” uitdraagt. De leden van ONA krijgen hiervoor een zware fysieke en militaire training.
Volgens Myatt is de christelijke kijk op het satanisme “kinderachtig”. “De werkelijkheid is veel angstaanjagender en kwader”. Per jaar wordt er hoogstens één nieuw lid aangenomen.
Het doel is de creatie van de Arische mens, “de satanische persoonlijk­heid”. Over de geestelijke grondslag laat de NSM zich als volgt uit: “Nationaal-socialisme is de nieuwe godsdienst”.

Centraal bij de zwarte missen die de ONA organiseert staat Adolf Hitler. Een exemplaar van Mein Kampf ligt op het zwarte altaar. Ook worden er vijanden en tegenstanders ritueel vervloekt. Een ander groot voorbeeld voor Myatt is Aleister Crowley, de vader van het satanisme in Engeland.

De aanhangers van de NSM weten slechts weinig van de kwade praktijken van hun leider. Myatt ontkent alle beschuldigingen en meent dat nationaal-socialisme en satanisme niet met elkaar in overeenstemming te brengen zijn. Van het occulte moet hij naar eigen zeggen niets hebben. Maar uit hun publicaties blijkt het tegenovergestelde.
De postadressen van de ONA (verspreid over heel Groot-Brittannië) en de NSM zijn in veel gevallen hetzelfde. Er is zelfs een uitgeverij in Nieuw-Zeeland, verbonden aan de ONA, die dit soort uitingen publiceert.

De interne publicatie van ONA, Fenrir, staat vol met reclame voor de lesbische en pedofiele levenswijze. Van Myatt is er een vertaling toegevoegd van de werken van Sappho, de Griekse lesbische dichteres. Ook masochisme en fascisme hebben warme belangstelling. Volgens een lid van de Church of Satan in Amerika, die in Searchlight wordt geciteerd, stammen masochistische en fascistische praktijken uit dezelfde bron.
Naaste strijdmakkers van Myatt die binnen de NSM aan de touwtjes trekken, zijn eveneens verbonden aan de ONA, maar ook andere satanistische groeperingen zoals de Fraternity of Balder en de Rune Guild dat vanuit de VS opereert.
De aanhang van de NSM is verdeeld over de interne problemen. Myatt, zoveel is zeker, gebruikt de NSM om de doelen van de ONA te bereiken.

Myatt heeft zijn jeugd in Tanzania doorgebracht, waar zijn vader als diplomaat voor de Britse regering werkte. Korte tijd verbleven zij in het Verre Oosten. Voor zijn twintigste jaar was hij weer terug in Engeland. Op zijn zestiende jaar verslond hij boeken over Nazi-Duitsland. Zijn studie van Hitler bracht hem in contact met een beruchte Britse nazi-leider.
In 1974 richtte hij zijn eerste neonazi groepering op waar hij niet alleen gelijkgestemden aantrok, maar ook satanisten. Een van hen was eerder veroor­deeld voor het in de brand steken van een synagoge.
Na die tijd verbleef hij korte tijd in een klooster waar hij tot de conclusie kwam dat de kerk niets voor hem was. Hij besloot satanist te worden en ging zich bezig houden met spiritualiteit, nazisme en rassenvraagstukken. Niet lang daarna richtte hij de NSM op.

Volgens Searchlight is er wel degelijk sprake van een “occulte-fascistische as”, een alliantie van nazi’s en satanisten die een aantal landen in de wereld omvat. Deze neonazi bewegingen zien de komst van een nieuw tijdperk, een “Daemonic Revolution”, een “Nieuwe Orde die de duistere kanten van de menselijk ziel wakker maakt”.

Nadat een paar Britse journalisten zich gingen bezighouden met Myatt en zijn activiteiten, werd de website op internet opgeheven en is de ONA beweging grotendeels ondergronds gegaan. “Er is iets heel sinisters achter de ONA gaande. Met hun fascinatie voor seks en menselijke offers, kun je je het slechtste indenken”, aldus Searchlight.