De Britse organisatie ‘Friends of Charles Darwin’ wil met ingang van 2003 een internationale herdenkingsdag ter ere van Charles Darwin organiseren. Dit zal jaarlijks op 12 februari, de geboortedag van Darwin, moeten plaatsvinden.
Dit meldt recentelijk de Britse krant The Observer.

“Samen met Shakespeare en Newton, is Darwin onze grootste gave aan de wereld”, aldus Richard Dawkins, de erepresident van de Darwin Day Organisation. “Hij was onze grootste denker. Elke campagne om zijn grootheid te onderstrepen moet met een aanzienlijke Britse bijdrage vergezeld gaan”.

De campagne voor de invoering van een internationale herdenkingsdag, stamt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. Daar is het idee ontstaan uit verzet tegen de anti-evolutionistische en creationistische opvattingen van ‘fundamentalistische christenen’.
“We hebben weinig kans dat Darwin een nationale herdenkingsdag in de VS krijgt, er is nog veel te veel anti-wetenschap en pseudo-wetenschap”, aldus Amanda Chesworth, een van de organisatoren van de Darwin Day.
“Het ligt meer voor de hand dat er een dag in Europa georganiseerd wordt, met name in Groot-Brittannië, zijn geboorteland”.

“Wij hebben een Darwin dag nodig. Als je kijkt naar Afrika, het Amerikaanse fundamentalisme en de moslim wereld, realiseer je je dat aanhangers van de evolutie getalsmatig overvleugeld worden door creationisten. Deze mensen hebben opzettelijk ervoor gekozen onwetend te willen zijn. (…) Wij hebben een Darwin dag nodig om deze onwetendheid tegenwicht te bieden”, aldus Steve Jones, een van de organisatoren.

Op de website www.darwinday.org staan de ambitieuze doelstellingen van deze enthousiaste evolutionisten vermeldt.
Op de Darwin Day moet op alle scholen, universiteiten, faculteiten, bibliotheken, boekhandels, musea en wetenschapscentra aandacht besteed worden aan de successen van Charles Darwin. Er moeten vele activiteiten ontwikkeld worden, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
Als men de nieuwsbrieven van Amanda Chesworth leest, wordt er wereldwijd intensief aan de weg getimmerd. Het is de bedoeling dat in 2009 de gehele wereld Darwins 200e geboortedag zal vieren.

Cafés en pubs in Engeland worden opgeroepen mee te doen aan de activiteiten van de Darwin Day.
Een van de inhoudelijke doelen is ‘alle mythes en desinformatie die verspreid wordt over de evolutietheorie te ontzenuwen en de anti- en pseudo-wetenschappelijke bewegingen in onze tijd te ontmaskeren’. Met name krijgen de creationisten er van langs. Hun beweging moet ‘ontmaskerd’ worden en er moet voor gezorgd worden dat hun schade op het wetenschapsbedrijf en hun invloed op het grote publiek geminimaliseerd wordt.

De supporters van de Darwin Day zijn te vinden op de website. Het zijn voornamelijk wetenschappers op het gebied van chemie, biologie, moleculaire biologie en biochemie. De bekende sociobioloog E.O. Wilson komt er op voor. Veel mensen ook die er openlijk voor uitkomen humanist, atheïst en vrijdenker te zijn.
Er duikt ook iemand op die een boek over ufo’s op zijn naam heeft staan. Een verdwaalde journalist van het Eindhovens Dagblad blijkt een van de weinige Nederlanders te zijn.