Joden, christenen en moslims aanbidden dezelfde God. Tot deze conclusie kwamen een rabbijn en een islamitische theoloog op een interreligieus forum, georganiseerd door de Westfaalse oecumenische beweging die op Tweede Pinksterdag jl. een samenkomst organi­seerde. In totaal waren er drieduizend deelnemers aanwezig.
Dit meldt Idea Spektrum, het weekblad van de Duitse Evangelische Alliantie.

Op dit interreligieuze forum, dat mede werd georganiseerd door de Arbeits­gemeinschaft Christlicher Kirchen, meldde de joodse rabbijn prof. Albert Friedlander, dat hoewel christenen, joden en moslims verschillende leer­stellingen hadden, zij toch verenigd zijn in het geloof aan dezelfde God. “Als wij in de hemel zijn zullen wij allen tezamen bidden en één godsdienst hebben”. Daarom is het volgens hem niet juist dat de diverse godsdiensten elk de enige weg voor zichzelf opeisen. Ten slotte zijn de drie grote wereldreligies “allen kinderen van de stamvader Abraham”.

Volgens de islamitische theologe prof. Beyza Bilgin uit Ankara, bevinden zich moslims en christenen door de interreligieuze dialoog nu na honderden jaren van vijandschap in een proces van toenadering. Niettemin volgen moslims de christelijke zending met waakzaamheid. Maar het christen­dom, het jodendom en de islam moeten erkennen dat er achter hun “een enkele God staat”.

Manfred Sorg, de voorzitter van de Westfaalse Kerk in Bielefeld, riep op tot een “grotere eenheid in verzoende verscheidenheid”. De activiteiten van de kerken moeten niet op zichzelf gericht zijn, maar de wereldwijde christenheid in het oog houden. Leiders van evangelische en Pinkstergroepe­ringen waren niet aanwezig op het forum. Zij bestrijden het Godsbeeld dat de deelnemers er op na houden.