Van 6 tot 9 oktober a.s. organiseert het ‘Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders on Human Survival’ op uitnodiging van de Turkse premier Erbakan in de Grote Moskee van de Turkse stad Konya een interreligieuze conferentie.


De multireligieuze en multiculturele conferentie zal parlementariërs, staatshoofden en geestelijke leiders bijeen brengen met het doel zich te bezinnen op de toekomst van Centraal Azië dat “in essentie islamitisch van karakter is.”  Belangrijk is “een dialoog op gang te brengen tussen de islam en andere godsdiensten betreffende belangrijke thema’s in het belangrijkste gebied ter wereld.” In deze regio is er sprake van een snel veranderende sociale en economische omgeving.
De organisatoren van de conferentie realiseren zich dat het groeiende besef van spirituele en filosofische dimensies van het intermenselijke samenleven
een bijdrage kan leveren aan verzoening, waar moderne vormen van communicatie gefaald hebben. De relatie tussen de islam en het westen zal een belangrijk gesprekspunt worden.

Sprekers zullen onder meer zijn de schrijver Tsingiz Aitmatov, ‘de Vaclav Havel van Centraal Azië’ en Mark Moody-Stuart, werkzaam bij de Royal Dutch Shell Group als topmanager van het bedrijf voor de Arabische en Centraal Aziatische wereld. Ook de burgemeester van München heeft inmiddels toegezegd alsmede dertig zeer belangrijke ‘captains of industry’.

Het Global Forum gaat naar eigen zeggen nu echt actie ondernemen. Bleef het bij voorgaande conferenties beperkt tot wat New Age-achtig gepraat, nu wordt er van de deelnemers verwacht concreet actie te ondernemen op plaatsen waar zij in de samenleving geplaatst zijn.

Het Global Forum wordt gerund door een aantal bekende persoonlijkheden.
Ere-voorzitter van het Forum is reeds vele jaren de voormalige secretaris generaal van de VN Perez de Cuellar. Ook rabbi Awraham Soetendorp zit in het bestuur en is aanwezig op de zittingen van het Forum. Verder wordt het Global Forum bestuurt door vertegenwoordigers van de islam, het hindoeisme en het boeddhisme. Albert Gore, de vice president van de VS, is de enige politieke topleider in het bestuur.

Ook in het verleden waren belangrijke prominenten te gast bij de zittingen van het Forum in Oxford, Moskou, Rio de Janeiro, Seoul en Kyoto. Gorbatsjov, de Dalai Lama, Moeder Theresa, Elie Wiesel, Carl Sagan en de groot-industrieel Armand Hammer. Erica Terpstra was een van de weinige Nederlanders die te gast waren op een van de eerdere bijeenkomsten.