Een christelijk, Iraans echtpaar, beiden in de zestig, is vorige week tijdens een huis­samenkomst geslagen door de geheime politie en aan de verwondingen overleden. Vijftien andere christenen, onder wie de dochter van het echtpaar, zijn ook geslagen en worden nog vastgehouden.

Abba Amiri en Sakineh Rahnama werden overvallen door politiemannen toen zij met andere christenen bijeen kwamen in hun huis in Malek Shahr, net buiten de stad Isfahan. Dit meldde het Farsi Christian News Netwerk. Ook de andere aanwezigen, zeven mannen, zes vrouwen en twee kinderen, zijn geslagen en gearresteerd. Zij zitten nog vast.
Amiri en zijn vrouw Rahnama moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Amiri’s borstkast was hevig gekneusd en hij overleed op 30 juli. Zijn vrouw Rahnama stierf vier dagen later aan haar verwondingen en stress over haar mans dood.

De veiligheidspolitie  probeerden te verhinderen dat de christenen de begrafenis van Amiri zouden bijwonen; toch waren vrienden en familie in groten getale aanwezig. Voor Rahnama mocht de familie om diezelfde reden geen rouwdienst houden; de familie is gedwongen de stad te verlaten.
Het feit dat Amiri voor zijn bekering op bedevaart naar Mekka is geweest, heeft de zaak geen goed gedaan. Iemand die de bedevaart heeft volbracht, wordt een hadji genoemd en staat hoog in aanzien in de islam. Bovendien was Amiri een veteraan van de Iran-Irakoorlog, een symbool van Iraans nationale trots.

Naar schatting zijn er zo’n  100.000 moslimbekeerlingen in Iran. “Hun aantal groeit snel”,  zegt Jenö Sebök, woordvoerder van Open Doors. “De meeste ex-moslims houden hun bekering geheim en leven geïsoleerd, omdat er anders grote druk op hen uitgeoefend wordt. Moslims mogen zich volgens de islamitische wet niet bekeren. Zelfs Armeense of Syrische christenen, die in Iran openlijk christen mogen zijn, zijn zeer beperkt in wat ze doen. Zij mogen geen bijbels, boeken of nieuwe-testamenten in het Farsi bezitten. Zij mogen niet evangeliseren onder moslims en al helemaal niet dopen.”

D e Iraanse Kerk staat onder grote druk van de overheid. Het Amerikaanse persbureau Compass Direct meldde dat twaalf christenen op 12 juli zijn opgepakt toen zij via Teheran naar Armenië wilden reizen. Twee andere moslimbekeerlingen zitten al twee maanden gevangen in Shiraz. Een van hen lijdt aan diabetes en is in kritieke toestand.
Sebök reageert: “We horen steeds meer berichten van christenen die gevangengenomen, gemarteld en vals beschuldigd zijn. Aan de andere kant horen we steeds vaker over huisgroepen en ondergrondse christenen. Dat is een groot verschil met tien jaar geleden, toen we nauwelijks iets wisten over het bestaan van huisgroepen.”

Open Doors steu nt de Kerk in Iran door bijbels en christelijke lectuur te verspreiden en christenen te trainen. (Open Doors)