De USA is bezig steeds verder te verwilderen door maatregelen die van bovenaf worden genomen, zegt ‘The Aida Parker Newsletter’ (Auckland Park, Zuid-Afrika).
Daar is de beslissing van het Supreme Court, dat God, gebed en Christendom radicaal geweerd moeten worden uit de openbare scholen. Zelfs de Tien Geboden mogen niet in de klas worden getoond, want dat zou “de jonge hersens kunnen beïnvloeden.”

Maar als klap op de vuurpijl heeft nu nota bene het Pentagon besloten om hekserij en duivelverering te erkennen als ‘bonafide religies’, onder het mom van geestelijke vrijheid. Dit mag nu openlijk in praktijk worden gebracht op alle militaire bases van de USA, net als het Christendom, de Joodse godsdienst en de Islam. Al deze ‘organisaties’ ontvangen zodoende wettelijk dezelfde rechten, voordelen en bescherming van de overheid.
Het Pentagon zegt, dat het alle leden van de strijdkrachten voortaan toestaat heidense godsdienstoefeningen voor het vereren van Moeder Aarde en Vader Lucht mee te maken.

Verschillende predikanten en conservatieve politici hebben reeds gereageerd met het advies, dat Christelijke jonge mensen zich niet meer zullen aanmelden voor dienstneming, totdat de beslissing van de rechtbank is herroepen, hoewel de kans klein is dat daar naar zal worden geluisterd. Een woordvoerder stelt: “Een leger, dat hekserij of duivelse rituelen steunt, is onwaardig de Verenigde Staten van Amerika te vertegenwoordigen.”
In de grootste kazerne (Fort Hood in Texas) hebben de eerste heksen van het leger officieel hun machtigingen in ontvangst genomen. Overdag zijn deze heksen gewoon soldaten of onderofficieren, maar wanneer het ‘s avonds volle maan is, trekken ze hun toga’s met kap aan, kiezen een meisje dat als hogepriesteres optreedt, en dansen dan rond een vuur tot diep in de nacht. Ze zeggen dat ze niet bloot dansen “uit respect voor het leger”, of beter gezegd “de oudere voorschriften.”

Robert L.Barr (conservatief lid van de Republikeinse Partij en lid van het Congres in Washington) heeft de commandant van Fort Hood nadrukkelijk gevraagd om “alstublieft onmiddellijk op te houden met deze onzin.”
Hij wijst erop, dat er een gevaarlijk precedent is geschapen dat gemakkelijk gevolgd kan worden door nog veel meer malle poppenkast.

In het ‘Handboek for Chaplains’ staan inderdaad nog andere godsdiensten als erkend aangegeven die ontleend zijn aan de Noorse mythologie, Keltische legenden, Afrikaanse en Oosterse vruchtbaarheidsplechtigheden, zwart judaïsme, ‘de kerk van de hoogste godin’, enz.
Dit alles past in het raam van de nieuwe opvattingen over gelijke rechten bij de Amerikaanse defensie, met “nieuwe democratie voor kleine religies.”
De heksen beweren, dat ze al meer dan 10.000 volgelingen hebben in de strijdkrachten. Volgens hen hangen ze een vorm van natuurgodsdienst aan uit de voorchristelijke tijd. ‘Lucifer’ is een godheid van goedheid en licht, maar de God uit de bijbel is een godheid van slechtheid en duisternis. Heeft Christus ons niet voorspeld, dat er een tijd zal komen waarin alles op z’n kop zal worden gezet? Goed zal kwaad genoemd worden, en kwaad goed.

De heksen vertellen dat er goddelijke ‘leefkracht’ bestaat in bomen, rotsen, sterren en henzelf, dat ze zich moeten gedragen in harmonie met de natuur. Ze bidden tot goden van de aarde, maar brengen geen offers. Dat laatste wordt door de politie in twijfel getrokken.
Er schijnen contacten te bestaan met misdadigers en handelaars in verdovende middelen, maar het is moeilijk om bewijzen te leveren. In sommige Europese steden bestaan al meer heksen dan predikanten. Het is een belangrijke sekte onder radicale feministen geworden. Zij hebben een hele slechte invloed op de jeugd.