De islam stelt de Nigeriaanse Kerk voor grote uitdagingen. Christenen die in het islamitische noorden wonen, leven dagelijks onder dreiging van geweld. Er is veel angst en haat binnen de christelijke gemeenschap. Je vijand liefhebben, is dan erg moeilijk. “Toch is dat de enige manier om stand te kunnen houden in de verdrukking”, stelt Open Doors-woordvoerder Jan Heijnen.

Open Doors startte in 1997 met trainingen in Nigeria om de Kerk te leren hoe ze moet reageren op de islam. Veel christenen zouden liever naar veiliger oorden vertrekken. “Dat is een hele begrijpelijke reactie”, zegt Heijnen. “Maar dan sterft het christelijk getuigenis wel uit. Bovendien komen ook moslims tot geloof in de Here Jezus. Zij hebben hulp van de lokale Kerk nodig. Daarom is het belangrijk dat wij in het vrije Westen de Nigeriaanse Kerk blijven versterken.”

Inmiddels geeft Open Doors in het hele land trainingen, cursussen en seminars om samen met Nigeriaanse christenen na te denken over een bijbels antwoord op de uitdaging die de islam biedt. ‘Heb je vijand lief’ – een van de belangrijkste geboden uit de Bijbel – is volgens Open Doors het krachtigste wapen dat christenen hebben. Zo lang de Kerk de islam als de vijand beschouwt, zal het probleem niet afnemen. “Je vijand liefhebben, is de enige manier om stand te kunnen houden in de verdrukking”, is de boodschap van Open Doors tijdens de trainingen.

De meest diepgaande training duurt vier maanden en bevat onderwerpen als de Koran, de geschiedenis van de islam, de gebruiken van de islam, het memoriseren van bijbelteksten in het Arabisch, geestelijke strijd, discipelschap en Gods plan voor verlossing. Doel van deze cursus is het wegnemen van angst voor moslims en vervolging. In plaats daarvan groeit bij de meeste cursisten zelfs een gedrevenheid om het Evangelie te vertellen aan moslims in hun omgeving.

Inmiddels hebben al duizenden christenen deelgenomen aan de trainingen, die op hun beurt de kennis en ervaring weer doorgeven aan medegelovigen. Veel deelnemers zeggen dat de training hun angst heeft weggenomen om hun moslimburen met het Evangelie te benaderen. “Dit is wat de Kerk in Nigeria nodig heeft. We hebben nu de kennis om het Evangelie te verspreiden onder diegenen die ons vervolgen. Door de trainingen zijn we er helemaal klaar voor. Ik hoop en bid dat de training wordt uitgebreid naar alle deelstaten in het land. Aan God behoort alle eer toe voor de opwekking die gaande is in Nigeria”, aldus één van de deelnemers.

Vrouwentraining

Open Doors blijft de Kerk in Nigeria helpen. Dit jaar worden veertien islamseminars georganiseerd en twee keer een diepgaande opleiding van vier maanden gegeven. Open Doors zet dit jaar bovendien voor het eerst een vrouwentraining op, met als doel christenvrouwen toe te rusten om moslimvrouwen te bereiken met het Evangelie.

Noot voor de redactie: voor meer informatie over dit persbericht kunt u terecht bij woordvoerder Jan Heijnen, tel. 0341 465 047, e-mail janh@od.org