De Evangelische Landeskirche in Württemberg veroordeelt ten scherpste een politieke bijeenkomst van moslim-extremisten die gehouden werd in een van de Evangelische kerken in Stuttgart. Dit meldt Idea Spektrum in zijn recente editie.

De politieke conferentie in de Stuttgarter Hospitalhof, waar normaliter ook de landelijke synode van de Evangelische Kerk in Duitsland vergaderde, was volgens de islamitische organisatoren de ‘eerste grote Khatame Nabuwat Conferentie’ in Duitsland.
Op de conferentie riepen extremisten op tot de oprichting van de Duitse tak van een islamitische wereldzendingsorganisatie. In de uitnodiging voor de conferentie stond dat dit de ‘religieuze plicht van alle moslims’ was.

De Khatame Nabuwat beweging behoort in Pakistan tot de bloedigste vervolgers van alle niet-fundamentalistische moslims. Met name aanhangers van de Ahmadiyya beweging hebben van deze organisatie te lijden. In Duitsland leven ongeveer 40.000 aanhangers van deze Ahmadiyya beweging.
De leider van de Khatame Nabuwat organisatie is Hazrat Allama Shah Ahmad Noorani, die in Stuttgart als eregast begroet werd en door islam-deskundigen in Duitsland als ‘extreem militante moslim’ gekarakteriseerd wordt.

De leiding van de Evangelische Kerk in Stuttgart verklaart dat zij de ruimte verhuurd hadden zonder te zijn geïnformeerd over “het religieus-politieke karakter van de bijeenkomst”. De organisatoren hadden eerder een culturele samenkomst aangekon­digd. “Daarmee hebben deze moslims niet alleen het vertrouwen van de leiding van de kerk beschaamd, maar ook misbruik gemaakt van de gastvrijheid die door de kerk in Württemberg in goed vertrou­wen is verleend”.

Volgens de voormalige president van de Evangelische Landessynode, de jurist Oswald Seitter, zijn de meeste asielzoekers uit Pakistan naar Duitsland gekomen vanwege de vervolging door de fundamentalistische terreurbeweging Nabuwat. Dat uitgerekend deze groep in een locatie van de Evangelische Kirche een samenkomst kon beleggen, maakt dat de kerk ‘bespot wordt door alle moslims’, aldus Seitter. “De naïviteit van het kerkbestuur die de mensen achter de schermen van deze islamitische mantelorganisatie niet checkt, is alarmerend”.

De secretaris-generaal van de Duitse Evangelische Alliantie, Hartmut Steeb, meldt dat dit niet het eerste geval van misbruik door moslims is.