Hoewel veel mensen het gevaar van de islamitische religie niet zien, is dit wel degelijk een letterlijk levensgevaar voor ons Europa en met name voor de christenen. Er bestaat geen vredelievende moslim. Hun religie verkondigt in waarheid namelijk veel anti-christelijke en gewelddadige oproepen (“christen-honden”).


Een nabije familielid heeft onder andere in Arabië gewerkt en kan hier van nabij van getuigen. Veel christenen in dit land, waaronder vooral Filippijnen, gaan gebukt onder de handelswijze van moslims naar christenen. Ze mogen LIEGEN tegen christenen, dus ook hier in Nederland!! Hun religie is niet grens-gebonden. Ze zijn wel Koran-gebonden.
Ik heb u enige tijd geleden meer dan 10 foto’s toegestuurd m.b.t. de moslims en hun haat tegen de christenen. Het ging om onthoofde christenen, uitgemoorde gezinnen. De foto’s waren niet leuk om naar te kijken, maar zijn nu eenmaal feiten. Het betrof ook de (demonstratie) optocht in Londen, Engeland.

Vrijheid van godsdienst door het toelaten van islamieten in ons land is een (letterlijk) gevaar voor onze samenleving.
Stichting Open Doors kan ook getuigen van het gevaar van de islam, vooral voor christenen. Het is jammer dat de media ook lang niet altijd meer alles mogen en kunnen zeggen wat zij willen.
Houdt u echt van Nederland (of moet ik zeggen: Europa ?!), sta dan de vernietiging niet toe!

Als laatste wil ik citeren uit een vraaggesprek tussen de Franse journalist Philippe Aziz en de 25-jarige Mohammed Sabaoui, student sociologie aan de universiteit van Rijsel, Algerijn van afkomst, maar tot Fransman genaturaliseerd.

Vraag journalist: Moet de opkomst van de islam niet een zekere vrees wekken in Frankrijk en de wereld?
Antw M.Sabaoui: Zeker. het islamitische rijk was ooit groter dan Rome en deed zijn invloed gelden over een groot gedeelte van de wereld, zoals onze Profeet dat wenst.

Vraag: In Frankrijk is uw religie toch erkend en vertegenwoordigd? Er zijn meer dan 1500 moskeeën.
Antw: Neen, want uw wetten stemmen niet overeen met die van de Koran. U legt ons uw wetten op, terwijl mohammedanen alleen door de Sharia geregeerd kunnen worden. We gaan ons dus inspannen om de macht te grijpen. In Roubaix bv waar er een islamitische meerderheid is van ongeveer 60%. Bij de gemeenteverkiezingen zullen wij onze mensen mobiliseren en de volgende burgemeester zal mohammedaan zijn. Na onderhandelingen zullen wij Roubaix tot onafhankelijke mohammedaanse enclave verklaren en de sharia opleggen aan alle inwoners.

Vraag: Zullen alle islamieten daarmee akkoord gaan, sommigen zijn toch vergaand geïntegreerd?
Antw: u onderschat de islamitische solidariteit, men blijft Arabier, zelfs als men geboren is uit een huwelijk van een Arabier en een ongelovige. Uw vraag bewijst uw naïviteit.

Vraag: Om terug te komen op Roubaiz, wat gaat u doen met niet-mohammedanen?
Antw: De christelijke minderheid zal de status krijgen van Dhimmis, d.w.z. zij zullen een aparte categorie vormen en hun vrijheid kunnen terugkopen door een speciale belasting. Bovendien zullen wij hen pogen te bekeren. Tienduizenden Fransen hebben dat over het hele land al gedaan, waarom zij niet? Op dit ogenblik worden er met dit doel aan de universiteit van Rijsel al geloofsgroepen opgericht, want god Allah wil dat! Zij die weigeren, zullen behandeld worden zoals het hoort. Als wij de sterksten zijn is het omdat god Allah dat wil, wij hebben niet de dwang van de christelijke verplichting tot bijstand en bescherming aan de weduwe de wees, etc. …… Wij moeten hen integendeel verpletteren als zij door hun ongeloof een obstakel zijn.

Vraag: Wat u zegt is verbijsterend.
Antw: U vergeet uw kruistochten, uw kolonisaties, uw kersteningen. (nb: van katholieken!! niet van bijbelgetrouwe christenen) U vergeet bovendien de enorme vruchtbaarheid van onze vrouwen, ons aantal zal u overweldigen. Financiert en voedt hen die uw meesters zullen worden. De zes miljoen Arabieren (of niet-Fransen) in Frankrijk, vormen een leger van minstens drie miljoen soldaten van god Allah. Wij overdekken het grondgebied met een dicht netwerk: zelfs uw autoriteiten erkennen 1400 buitenwettelijke gebieden in Frankrijk.

Vraag: Maar waarom wacht u dan nog met handelen?
Antw: Onze ‘vreedzame’ invasie op Europees niveau is nog niet ten einde. Wij willen in alle landen gelijktijdig handelen. Daar u voor ons een steeds grotere plaats inruimt, zou het dom zij daarvan niet te profiteren. Wij zullen uw paard van Troje zijn. In naam van de Rechten van de Mens, waarin u verstrikt zit, hebt u slechts uzelf gegijzeld. Mocht u in Algerije of Saudi-Ararbië bijv. tegen mij spreken zoals ik nu tegen u, dan zou u in het beste geval minimaal onmiddellijk gearresteerd worden. U weet bij onze jongeren geen respect af te dwingen! Waarom zouden zij een Frankrijk respecteren dat voor hen capituleert? Men respecteert slechts wat men vreest. Wanneer wij de macht hebben zult u geen moslim Arabieren meer auto’s in brand zien steken, winkeldiefstallen plegen enz… Zij zullen weten dat de straf meedogenloos is: diefstal betekent amputatie. Wij zullen overwinnen.

Vraag uzelf nu dan nog eens af of eenheid op religieus gebied mogelijk is (oecumene e.d.) en op politiek gebied (in een christelijk land belangrijke politieke plaatsen aan islamieten afstaan).

Eigenlijk weten wij allemaal wel al het antwoord, maar wij durven of mogen niet meer de waarheid zeggen.
Kan tolerantie met respect samengaan? Wanneer worden wij TE tolerant?
Is tolerantie goed voor de samenleving, voor het gezin of gaat dit op den duur ten koste van de samenleving en het gezin?

Wat hebben wij in al die jaren met onze tolerantie bereikt?
Voor politici positief: meer controle over de burgers ; het streven van de politici over de gehele wereld.
Maar uiteindelijk is er nu meer opstandigheid, rebellie, ontevredenheid, criminaliteit etc. in het land.
Oh ja, we worden multicultureel. Volgens oud-premier Kok en premier Balkenende een geweldig streven dat zo goed als is bereikt. Eenheid boven alles, zelfs “af en toe” ten koste van…..
Met het oog hierop, moet ik dan nu met mijn visite in mijn eigen huis anders omgaan? Mijn eigen kinderen achterstellen en regels aanpassen opdat de visite zich door mijn tolerantie zich thuis gaat voelen ipv zich gaat gedragen als visite en zich bij en aan ons aanpast? Hoe tolerant is mijn visite? Mag ik niet meer trots zijn op mijn huis en haar banier?

Onze identiteit verwatert….
Laat het niet zo ver komen dat wij verzuipen!