Rabbi Shlomo Riskin uit Efrat betreurt diep het verloren gaan van Judea, Samaria en Gaza aan de Arabieren van Jasser Arafat. Het is geheiligd land, waar de Joden na de balling­schap naar terugkeerden en dat, in deze eeuw, werd bevrijd door de strijdkrachten van de staat Israël tijdens de verdedi­ging tegen de opdringende Arabieren (de ‘Kibush Rabim’).
Het voorvaderlijk huis waarvoor de Joden geleefd hebben wordt afge­broken (een aanslag op de ‘Shekhina’). Aldus rabbi Riskin.

De vertegenwoordiger van de PLO, Nabil Sha’ath, heeft gene­raal-majoor Amnon Shahak in de stad Taba verteld, wat de Arabieren wensen te onderstrepen om misverstand te voorkomen. Er mogen geen joodse kolonisten naar Gaza komen, want binnen twee jaar moeten ze er allemaal uit.
Verder moet Israël al de in gevangenissen opgeborgen Arabische misdadigers vrij laten, liefst meteen, maar eventueel geleide­lijk totdat de Arabieren de Gaza-strook helemaal in handen hebben.
Wat Jericho betreft, wil Nabil Sha’ath de hele 345 vierkante kilometer hebben met de stad in het centrum, maar Israël zegt, dat hij tevreden moet zijn met alleen de stad en dat is 25 vierkante kilometer. Aldus het weekblad ‘The Jerusa­lem Post’ (internationale lucht­post-editie).

De vertegenwoordiger van Syrië in Washington heeft ver­klaard, dat de besprekingen met Israël tot niets hebben ge­leid. Ambas­sadeur Shara’a zei in Caïro, dat zijn land hierbij niet wil samenwerken met de PLO, de Libanon, Jordanië en Egypte. (Het gaat hier om de Golan-hoogte)…
Jasser Arafat heeft met zijn centraal comité (107 leden) verga­derd over de oprichting van een voorlopige regering van de staat Palestina (door Israël geweigerd).
De leiders van tien groepen in het comité hebben zich tegen hem gekeerd en een eigen ‘Nationaal, democratisch en Islamie­tisch front’ gevormd, onder leiding van George Habash, voor­zitter van het ‘Marxis­tisch volksfront voor de bevrijding van Pale­stina’.
Zij werken samen met de terroristen van de Hamas-groep, die is doorgegaan met joden te vervolgen… Het ‘front’ heeft ver­klaard de overeenkomsten van Arafat met de Israëlie­ten te zullen sabote­ren. Aldus Hillel Kuttler…

Iran en Irak zijn van plan weer te gaan samenwerken voor diverse doeleinden, zoals de vernietiging van Israël, de verovering van voormalig Joego-Slavië en Islamietische landen in de G.O.S. (voorheen Sovjet-Unie). Irak heeft alle kantoren van de PLO gesloten en 5000 Arabische soldaten van de PLO zullen weggestuurd worden naar Jordanië.
Irak is geholpen door andere Arabische landen, zodat het weer over 300 gevechtsvliegtuigen beschikt. (Michael Widlanski in ‘The Jerusalem Post’)…

Hassan Abu-Libdeh vertelde de journalist Jon Immanuel, dat hij een Arabische politiemacht heeft gevormd, waarvan er 4000 dienst zullen doen op de West-Bank (Samaria). Aan het hoofd van de politie in Gaza staat: Ibrahim Mouhanna, die dertig jaar dienst heeft gedaan in Egypte en daarna in Israël, totdat hij in 1988 bevel kreeg (van de PLO) ontslag te nemen. Mouhan­na vertelde, dat hij leden van de Hamas e.d. niet heeft belet lid te worden van het korps, dat onder zijn bevel de straat op zal gaan.
Volgens de afspraak mogen de Arabische politiemannen zich alleen bemoeien met criminaliteit en het regelen van het verkeer, terwijl het leger van Israël voor de veiligheid van het land blijft zorgen – althans voorlopig…

David Bar-Ilan vestigt er de aandacht op, dat Jasser Arafat geen gelegenheid onbenut laat om te zeggen, dat er nooit vrede zal komen als Jeruzalem niet de hoofdstad van zijn Palestijnse staat wordt! “De Palestijnse vlag zal over heel Jeruzalem wapperen”, zei hij voor de Jordaanse televisie.
“We beleven de eerste fase van de vernietiging van Israël”…
Alleen ‘The Jerusalem Post’ durfde dit bericht te brengen.

Inmiddels gaan moordaanslagen van Arabische terroristen in Israël gewoon door, maar Arafat wast zijn handen in onschuld. “De Hezbollah is aansprakelijk” (gesteund door president Assad van Syrië), of Hamas, of de Islamitische Jihad, zegt Arafat.

Volgens onze correspondent in Jeruzalem leidt de bouw van Har Homa tot ernstige ontwikkelingen. Arafat zegt dat als de bouw doorgaat hij een onafhankelijke staat zal uitroepen en de wereldopinie zal mobiliseren tegen Israël.
Als dat echt zou gebeuren dan is dit het einde van het zoge­naamde vredesproces. Dan valt er niets meer te onderhandelen en zal dit leiden tot een spiraal van geweld.
Syrië stelt zich nog steeds keihard op, in het leger spreekt men van een oorlogsachtige situatie in de veiligheidszone in Libanon, met minimaal 2 à 3 incidenten per dag. Ook bij de Golan-hoogvlakte zal de spanning weer toenemen nu de lente aangebroken is.