De reali­teit betreffende de zogenaamde ‘Oslo-accoorden’ (gemaakt door de vorige regering) begint nu door te dringen tot alle politi­ci in Israël. Dus ook tot degenen (socialis­ten), die er destijds voorstanders van waren. Dat schreef Herb Keinon in ‘The Jeru­salem Post’ (International edition). De Labour poli­ticus Ehud Barak heeft in de nederzetting Beit El (Bethel) verklaard, dat deze en andere in Samaria nooit zullen worden weggegeven aan de Palestijnen (Arabieren).

Ook Jeruza­lem zal onder Israëli­sche soevereiniteit blijven, zei hij. “Onder geen voorwaarde zullen we terugkeren naar de grenzen van 1967 en er zal geen buitenlands leger ten Westen van de rivier de Jordaan worden toegelaten”. Hij heeft er vijf jaar over gedaan om van mening te veranderen, maar nu sprak hij de taal van wat de gemiddelde inwoner van Israël denkt onder de gegeven omstan­digheden.

President Clinton heeft enerzijds ontkend, de regering in Jeruzalem te dwingen meer land weg te geven, maar laat ander­zijds merken, dat hij ongeduldig is en de Arabieren wil beha­gen. Premier Benjamin Netanyahoe heeft te verstaan gegeven, dat Israël alleen het recht heeft te bepalen wat het met haar grondgebied zal doen (bericht uit de ‘Evening Standard’).
In het in Parijs verschijnende blad ‘Al-Wattan al-Arabi’ verklaarde de leider van de ‘Hamas’ terroristen, Sjeik Ahmed Yassin, dat hij verwacht dat Israël zal worden vernietigd en er een Palestijnse staat zal komen. Hij houdt vast aan zijn wensen, aldus Arieh O’Sullivan in ‘The Jerusalem Post’.

De ‘Speaker’ (voorzitter) van het Amerikaanse congres, Newt Gingrich, zei tijdens een vergadering van de Israëlische regering, dat Jeruzalem de onvervreemdbare hoofdstad van Israël moet blijven. “Washington behoort geen druk uit te oefenen of een vredes-accoord te dicteren”. En “Het is een gewoonte van de Palestijnse Authori­teit in feite geweld uit te lokken en bloed te vergieten. Hier moet de wereld op attent gemaakt worden”.

De presidentsvrouw, Hillary Clinton, heeft echter in Was­hing­ton in het openbaar gezegd, dat zij vindt dat de Palestij­nen een eigen staat moeten hebben…
Margot Dudkevitch merkte in ‘The Jerusalem Post’ op, dat de inwoners van de nederzettingen zich afvragen, wat de regering eigenlijk voor hen doet. Zij willen niet uitgeleverd worden aan de vijand. Maar Arabieren die in Israël wonen, hebben opgeroepen tot het boycotten van de producten, die de neder­zettingen op de markt brengen. De gouverneur van Judea, Sama­ria (West Bank) en Gaza, Aharon Domb, heeft geantwoord dat de nederzettingen zullen overwegen de 17000 Arabische werkkrach­ten weg te sturen.