Volgens de Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) in Berlijn groeit het aantal Jehova’s getuigen wereldwijd met 4,4%
Daarentegen neemt het aantal Jehova’s getuigen in Duitsland voor de eerste keer sinds 17 jaar af. Wereldwijd zijn er ongeveer 5 miljoen ‘verkondigers’.
Dit meldt Idea Spektrum, weekblad van de Duitse Evangelische Alliantie, dat zich in deze berichtgeving baseert op informatie van de Jehova’s getuigen.

Vorig jaar waren er in Duitsland ruim 166.000 leden. De laatste keer dat de Jehova’s met cijfers kwamen omtrent hun stagnerende ledenaantal was in 1979. Vanaf die datum meldde de organisatie slechts groei van de beweging met 2 tot 3 procent jaarlijks.

De wereldwijde groei komt voornamelijk voor rekening van gebieden als Oost-Europa en Latijns Amerika. In Rusland, Moldavië en de Oekraine groeit het aantal Jehova’s getuigen bijzonder snel.
Publicaties van de Jehova’s getuigen roepen reeds geruime tijd op tot ‘intensievere missie’. Met name wasserettes en parkeerplaatsen worden genoemd om “een vriendelijk gesprek aan te knopen.”