Volgens een onderzoek van de Henry J. Kaiser Family Foundation is meer dan de helft van alle kinderen van twee jaar in de Verenigde Staten verslaafd aan de televisie. Omstreeks deze leeftijd weten deze kinderen ook hoe ze met een computer om moeten gaan. 68% van alle kinderen op deze leeftijd zitten per dag twee uur hetzij voor de televisie hetzij voor een computerscherm.
In 36% van alle Amerikaanse huishoudens met kinderen onder de zes jaar staat de televisie de hele dag aan.

Het gaat niet alleen om teenagers, maar ook babies zijn hierbij betrokken, zegt Vicky Rideout van de stichting.
Volgens haar is het duidelijk dat veel televisie kijken een negatieve invloed heeft op het leesvermogen van zeer jonge kinderen, iets wat ouders instinctief aanvoelen. Want dat blijkt overduidelijk uit het onderzoek: veel televisie kijken is onlosmakelijk verbonden met weinig lezen. 59% van alle onderzochte kinderen onder de twee jaar kijkt elke dag televisie en 42% van hen kijkt tevens video en DVD.

“Dit zijn schokkende cijfers. Kinderen die nog niet eens naar school gaan, gebruiken de media op een leeftijd waarvan wij niet gedacht hadden dat dit zo vroeg zou voorkomen”, aldus Ellen Wartella van de faculteit Communicatie van de universiteit van Texas.
Bijna een kwart van alle ouders van deze kinderen stelt geen enkele grens als het gaat om de hoeveelheid tijd die de kinderen voor de televisie doorbrengen. Voor 10% van alle ouders is het onbelangrijk wat voor soort programma’s de kleintjes te zien krijgen. In totaal zijn in het onderzoek 1065 opvoeders van kinderen van zes maanden tot zes jaar telefonisch geïnterviewd.

Van deze categorie kinderen wordt 49% dagelijks voorgelezen of leest ze zelf, met een gemiddelde tijd van iets minder dan een uur, terwijl 83% van deze categorie dagelijks bijna twee en een half uur bezig is met televisie kijken.
Schokkend is ook dat slechts een kwart van alle kinderen rond de zes jaar kan lezen. Uit het onderzoek blijkt ook dat er geen causaal verband bestaat tussen televisie kijken en lezen.
Feit is wel dat kinderen die rond hun zesde levensjaar niet konden lezen, ouders hebben zonder hogere opleiding.

Amerikaanse ouders zijn er massaal van overtuigd dat televisie kijken goed is voor hun kroost. Maar liefst 72% is er van overtuigd dat de computer een belangrijk hulpmiddel is, 43% denkt dit van de televisie.
Ook gaf ongeveer 60% van alle ouders van kinderen tussen vier en zes jaar aan dat hun zoontjes agressief gedrag van televisieprogramma’s imiteren, voor dochters ging dit voor 35% op.

De opstellers van het rapport adviseren ouders die willen dat hun peuters minder televisie kijken om de televisie uit de kinderkamer te halen: meer dan een derde van alle kinderen onder de zes jaar heeft een televisie op hun kamer en 27% heeft een videorecorder of DVD speler naast hun bed.

Nog enkele feiten: slechts 1% van alle Amerikaanse kinderen onder de zes jaar woont in een gezin zonder televisie.
De helft van alle Amerikaanse huishoudens met kinderen onder de zes jaar heeft beschikking over videospelletjes die probleemloos bediend kunnen worden door 27% van alle peuters beneden het derde levensjaar. 73% van alle huishoudens heeft een computer en daarvan heeft bijna elk gezin toegang tot internet en een abonnement op een krant.
Aldus de Henry J. Kaiser Family Foundation.