De ‘Allgemeine Jüdische Wochenzeitung’ die in Bonn verschijnt heeft in een van zijn laatste edities een interessante vraag opgeworpen, die menig anti-semitisme bestrijder de ogen doet knippe­ren.

“Mag er in Duitsland een politieserie uitgezonden worden waarin de hoofd­per­soon een dubieus opererende joodse zakenman staat? Waarom niet?
Het is een onweerlegbaar feit dat er van de 50.000 joden hier te lande een zeker aantal procenten criminele elementen rond­lopen. (Statis­tisch net zo hoog als onder de totale bevolking) Joodse criminelen als thema op te voeren is niet antisemi­tisch”, aldus de krant.