Diverse kranten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland hebben er al uitgebreid aandacht aan besteed, alleen de Nederlandse pers nog niet.

De populistische leider van de rechtse Oostenrijkse partij BZÖ, Jörg Haider is hoogstwaarschijnlijk niet verongelukt door de gevolgen van te hoog alcoholgebruik, maar door een aanslag op zijn leven.

De officiële versie luidt dat Haider op 11 oktober vorig jaar met 142 km en bijna 2 promille alcohol in zijn bloed zichzelf de dood heeft ingejaagd. Dat is de versie die duizendvoudig de wereld is ingestuurd en alle kranten in de wereld hebben deze versie klakkeloos overgenomen.

Er volgde een officieel onderzoek waaruit zou blijken dat er met de auto niets aan de hand was. Er was geen sabotage gepleegd, kortom het was alleen Haider’s onverantwoordelijke drinkgedrag dat hem de dood indreef.

Maar nu, ruim een half jaar later, blijkt er heel wat anders aan de hand te zijn. Inmiddels hebben de populaire massakranten in de genoemde landen er meerdere keren aandacht aan besteed.

Het Oostenrijkse blad “Österreich” publiceerde foto’s van het autowrak met duidelijke kogelgaten. Overduidelijke kogelgaten, twee in de rechterdeur, twee in de motorkap en een in de voorruit.

De pers staat redelijk open voor de conclusies van het onderzoek dat door de Duitse onderzoeksjournalist Gerhard Wisnewski is uitgevoerd. Wisnewski is er in december vorig jaar als enige journalist in geslaagd het autowrak van Haider te onderzoeken. Zijn conclusies zijn te lezen in zijn nieuwste boek “Jörg Haider, Unfall, Mord oder Attentat?”

Haider reed op 11 oktober vorig jaar om kwart over een ‘s nachts in een landelijk gebied in Karinthië, het zuidelijke deel van Oostenrijk. Op een brede weg vanaf Velden richting Klagenfurt waar op dat tijdstip weinig of geen verkeer was, reed Haider met drie maal de toegestane maximum hoeveelheid alcohol zich te pletter. Hij sloeg diverse keren met zijn wagen over de kop. Het autowrak was total loss.

Maar het soort beschadigingen aan de luxe limousine van Haider, ondanks dat deze total loss was, konden naderhand precies onderzocht worden. Dan blijkt dat er vreemde sporen op de auto zitten, ongebruikelijk voor een limousine die gebouwd is met de hoogste veiligheidseisen. De limousine, de Volkswagen Phaeton, staat bekend als een van de veiligste auto’s ter wereld. De speciaal versterkte carrosserie is er op gemaakt om een ongeluk te overleven met een veel hogere snelheid. Toch had Haider extreem veel lichamelijke kwetsuren.

Zo zaten er op de motorkap onbekende zwarte ‘sleepsporen’ die, ondanks de verfrommelde staat waarin de auto verkeerde, doen vermoeden dat er voor de ‘grote klap’ zich iets anders heeft afgespeeld. De voorbanden waren naar achteren gedrukt, veel te ver voor een frontale botsing. Nergens in de buurt waren er betonpijlers of andere betonnen afrasteringen te bekennen. Toch spreekt het onderzoek van een frontale botsing. Ook zat er een opvallend gat in het dak precies boven de chauffeursstoel.

De beide deuren aan de linkerkant lagen meters verder van de auto, hoogst ongebruikelijk voor een frontale botsing. De manier waarop het voorste gedeelte en de linkerkant en de wielen beschadigd waren passen niet in de officiële versie.

Ook gaan er theorieën de ronde dat de limousine van binnen uit is opgeblazen met een springstoflading. Onderzoek van het wrak laat in ieder geval zien dat de officieël versie een leugen is.

Ook werd pas later bekend gemaakt hoeveel het promillage alcohol precies was. Een bloedonderzoek kan binnen enkele minuten duidelijkheid geven over het promillage. Pas veel later werd deze informatie vrijgegeven.

Van Haider was bekend dat hij juist weinig dronk, dat was bekend bij vrienden en zijn naasten. Uit obductie bleek dat Haider wel alcohol in zijn bloed had, maar vreemd genoeg niet in zijn maag. Terwijl de officiële versie was dat Haider met zijn dronken hoofd direct de auto was ingestapt.

Ook de snelheid die Haider gereden zou hebben, 142 km per uur lijkt hoogst onwaarschijnlijk. Op een internetfilmpje is te zien hoe de weg waar maar 50 km toegestaan is er uitziet. Om daar nu met 142 km per uur te gaan rijden komt feitelijk neer op een welbewuste zelfmoordpoging.

Overigens was het de politie in eerste instantie niet duidelijk hoe snel Haider precies had gereden. Het varieerde van 140, tot 180 en 184 km. Uiteindelijk wist de politie het zeker: 142 km. Schijnbaar was de kilometerteller toch niet vast komen te zitten direct na het ongeluk.

Toen het wrak aan de pers werd getoond had de politie de belangrijkste sporen uitgewist. De auto was van binnen schoongemaakt, er lagen geen glasresten meer, hetgeen toch zeer vreemd is. Ook de handrem stond op de parkeerstand. De politieman die direct na het ongeluk eigen opnames maakte is direct daarna ontslagen.

Maar verdachter is dat Haiders lichaam direct na de obductie gebalsemd is. Balsemen is het middel om alle sporen die voor een onderzoek van belang zijn, direct en effectief weg te werken.

Zo heeft volgens de officiële versie Haider zich in de kortst mogelijke tijd een stuk in zijn kraag moeten drinken om aan 1,8 promille te komen. Uit reconstructie en interviews met mensen die hem vlak voor zijn dood nog gezien hebben, is dit praktisch onmogelijk. Ook zijn vrouw Claudia Haider gelooft niets van de theorie dat haar man 1,8 promille in zijn bloed had, maar zij houdt zich verder op de vlakte. Om 23.15 hield Haider nog een zeer enthousiast interview. Daaruit blijkt niet dat hij al dronken geweest zou zijn.

En uitgerekend de videoopnames van die nacht die gemaakt zijn in een parkeergarage waar Haiders limousine stond, zijn verdwenen. Wellicht dat te zien is dat Haider gewoon naar zijn auto loopt en dat uit niets blijkt dat hij al stomdronken was.

Ook opmerkelijk is een foto van dezelfde limousine een maand eerder gemaakt. Er zitten andere wielen onder. Vlak voor het ongeluk zijn er andere banden op gezet. Dat is duidelijk te zien als men de foto vergelijkt met de foto van het wrak.

Wisnewski sprak met vele vrienden en kennissen van Haider, met de Officier van Justitie, politie, omwonenden en forensische deskundigen. Wisnewski wordt geconfronteerd met gemanipuleerde foto’s, getuigen die van de ene dag op de andere hun verklaring intrekken en een veelheid van elkaar tegensprekende verklaringen.

Inmiddels heeft ook Peter Thul, de woordvoerder van het Volkswagenconcern zich gemeld. Haider reed inderdaad te snel, maar hij is er ook van overtuigd dat er sabotage in het spel is en dat Haider dus vermoord is. “Om de elektronica van deze wagen te manipuleren heb je een speciale sleutel nodig. Dus moet iemand in een garage dit gedaan hebben.”

Het bericht stond oktober vorig jaar in de Britse krant The Sun en werd overgenomen door de Duitstalige pers. Maar vreemd genoeg verklaarde Thul later dat hij fout geciteerd was.

Een ‘kroongetuige’ die aanvankelijk de politie verklaarde dat hij het ongeluk zag, trok binnen enkele dagen zijn verklaring weer in en is tot op de dag van vandaag onvindbaar.

Filmpjes waarin gesuggereerd wordt dat Haider vermoord is, worden voortdurend van You tube verwijderd, zelfs het hele interview dat Radio Karinthië met Haider vlak voor zijn dood hield, is uit het archief bij de locale radio verdwenen. Het bestaat alleen nog op internet.

Volgens de Kronenzeitung waren er “absoluut geen getuigen” op de plek des onheils. Terwijl het zeker is dat in ieder geval één persoon gezien heeft wat er exact is gebeurd.

Maar als het een aanslag zou zijn geweest, wat zou de reden geweest kunnen zijn?

Wisnewski is hierover duidelijk. Haiders partij, de BZö, stevende af op een verdriedubbeling van het aantal stemmen in het Oostenrijkse parlement. In de dagen die volgden wilde Haider deel uit maken van de ploeg die de nieuwe regering zou gaan samenstellen.

Volgens sommigen moest Haider politiek uit de weg geruimd worden omdat hij de bankwereld een grote maffia noemde die de wereld vergiftigd met hun producten en die hun verantwoordelijkheden uit de weg gaan. Kortom, Haider, een potentieel gevaar voor het establishment, de gevestigde machten. Dat blijkt ook uit een flink aantal gepeperde filmpjes op internet waarbij Haider voorgesteld wordt als een onverantwoordelijke homosexuele zuiplap, een vrijmetselaar, iemand die totaal ongeschikt is voor enig politiek ambt.

Een overzicht van mediaorganen die ruimte maakten voor de theorie dat Haider bij een aanslag om het leven is gekomen:

www.shortnews.de/start.cfm?id=768262

www.express.de/nachrichten/news/deutschland-und-welt/joerg-haider-wurde-opfer-eines-attentats_artikel_1242632374687.html

www.blick.ch/news/ausland/enthuellungsbuch-haider-wurde-ermordet-120593

www.20min.ch/news/kreuz_und_quer/story/-Opfer-eines-politisch-motivierten-Attentats–16850929

www.bild.de/BILD//2009/06/04/joerg-haider-unfall/neues-buch-war-es-mord-oder-ein-attentat.html

Inmiddels wemelt het op internet van allerlei samenzweringstheorieën rondom het ongeval van Haider. Zo zouden er ook allerlei geheime diensten, van de CIA tot de Mossad, de hand in het spel hebben. Vreemd is dat niet want het officiële onderzoek laat veel onbeantwoorde vragen liggen. Heel veel.

Want tot op de dag van vandaag is nooit eenduidig vast komen te staan wat er nu precies gebeurd is in die nacht op de uitvalsweg van Velden naar Klagenfurt.

Al met al roept het ongeluk associaties op met de manier waarop prinses Diana in 1997 omgekomen is. Een simpel ongeval of een perfect uitgevoerde aanslag?

Het boek van Wisnewski is een serieus onderzoek waarbij eerst naar de feiten gekeken wordt.

Gerhard Wisnewski: “Jörg Haider, Unfall, Mord oder Attentat?”  Kopp Verlag, 2009.