Sinds 1954 is er jaarlijks een bijeenkomst die de Bilderberconferentie genoemd wordt. Deze naam verwijst naar de eerste conferentie in het Bilderberghotel in Oosterbeek. Een van de sleutelfiguren vanaf het allereerste begin was Prins Bernhard. Hij zou tot 1976 voorzitter zijn van de Bilderbergconferenties.

Interessant in dit opzicht het boek van Gerard Aalders: “De Bilderbergconferentie: Organisatie en werkwijze van een geheim Trans-Atlantisch netwerk. Ook Daniel Estulin, die meer dan 14 jaar onderzoek deed naar de Bilderbergconferenties zegt over het ontstaan van de bilderberggroep in zijn boek (The True Story of the Bilderberg Group, 2005): “in 1954, “the most powerful men in the world met for the first time” in Oosterbeek, Netherlands, “debated the future of the world,” and decided to meet annually in secret. They called themselves the Bilderberg Group with a membership representing a who’s who of world power elites”. Zie volledig artikel hier

Deze elite komt nog steeds jaarlijks bijeen. Bekende namen als David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, Gordon Brown, Angela Merkel, Alan Greenspan, Ben Bernanke, George Soros, Donald Rumsfled, Beatrix Prinses der Nederlanden, Mark Rutte, Alexander Pechtold, Diederik Samson en diverse voorgangers van VVD, PVDA en ook CDA huize zijn bezoekers van deze conferentie.

De ontwikkeling van het internet heeft er ongetwijfeld sterk aan bijgedragen dat de bilderbergcoferentie onder de aandacht is gebracht door met name de alternatieve media. Ook enkele reguliere kranten zoals The Guardian schrijven over de bilderbergconferentie. Opvallend is echter dat over grote internationale bijeenkomsten zoals de G7, klimaatbijeenkomsten, G20 etc. steevast worden verslagen door de media, maar dat over de bilderbergconferentie waar gedeeltelijk dezelfde mensen komen niets bekend is!

Bilderberg en besluitvorming

Officieel is de bilderberbijeenkomst niet bedoeld als een conferentie waar besluiten genomen. Maar het is vrijwel niet voor te stellen dat topfiguren elkaar ontmoeten voor een gezellig bakje thee. Te meer omdat de samenstelling van de genodigden steeds wisselt. Natuurlijk wordt er informeel gesproken over de thema’s die sinds een paar jaar op de website http://www.bilderbergmeetings.org worden gepubliceerd. De thema’s van 2016 staan er overigens nog niet op. Een vrijblijvende praatgroep is de Bilderbergconferentie in elk geval niet. We weten ondertussen dat bijvoorbeeld de introductie van de Europese muntunie al in 1955 in de bilderbergmeeting van dat jaar is besproken. Zie hier voor meer informatie. Het mag duidelijk zijn dat er gedurende deze drie dagen op zijn minst gedaan wordt aan een sterke ideevorming van de richting die ingeslagen moet worden.

Bilderberg 2016

Dit jaar zal de conferentie gehouden worden in de Duitse stad Dresden, zie hier. Op de lijst van genodigden staan een aantal sleutelfiguren vanuit de Duitse politiek. In het Duitse parlement zijn al vragen gesteld over deze conferentie. Duidelijk is dat Duitsland zorg zal dragen voor de beveiliging van de conferentie zodat de heren en een enkele dame zich rustig kunnen bezighouden met de zaken van de wereldpolitiek. Zaken zoals:

  • De Europese Unie en de huidige vluchtelingenstroom waarbij Duitsland o.l.v. Merkel een sleutolrol speelt
  • De verhouding Oost – West
  • Cashless society
  • RFID Chips

Zie voor meer informatie en achtergronden ook: Bilderbergconferenties