De historische, veelbesproken kerkdienst ter gelegenheid van het huwelijk van prins Maurits en Marilène bevestigt, wat al lang bekend is: de voorkeur voor New Age-mystiek in brede kring van de koninklijke familie.

Pastor Gerard Oostvogel is daarin geen onbekende.
Hij leidt een bijbelstudiegroep, waaraan prinses Juliana deelneemt, was de geestelijk verzorger van de kinderen van prinses Irene en trouwde ook de zus van Marilène van den Broek. Enige jaren was hij vice-voorzitter van de mystieke Acht-Mei Beweging. Daar propageert men natuurreligie, vermen­ging met oosterse godsdiensten, religieuze erotiek en hekse­rij. Tot dit alles zou de Heilige Geest aanzetten.

Ook ds. Nico ter Linden is onder de theologen een buiten­been­tje. Hij schrijft, gefinancierd door de stichting ‘De Keizers­kroon’, zijn bestsellers. Deze geven een nieuwe visie op de Bijbel, die volgens hem zinnebeeldig moet worden ver­staan. Jezus is niet echt opgestaan, dat is voor Zijn volge­lingen slechts ‘een visioen’ geweest, zo zei hij een paar maal tij­dens de dienst.
Een opvatting, die leidt tot een soort christelijk spiritisme, waarin Jezus als geest wordt aangeroepen, evenals in de New Age-religie.

In het kader van de ‘moderne’ spiritualiteit in de dienst op zaterdag voor Pinksteren mocht natuurlijk ook een lied van de uiterst linkse ex-jezuïet Huub Oosterhuis niet ontbreken. Hij maakte het in de jaren zestig met zijn uiterst vrijzinnige opvattingen zo bont, dat de Jezuïeten-generaal Pedro Arrupe, die toch echt niet van rechtzinnigheid kon worden verdacht, hem uit de orde zette. Koningin Beatrix en prins Claus worden in zijn diensten gesignaleerd.

Vermoedelijk zullen we in de komende jaren ter gelegenheid van prinselijke bruiloften en doopplechtigheden nog heel wat van dergelijke ‘christelijke’ theologie met een dubbele bodem voorgeschoteld krijgen.