AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Volgens Idea Spektrum, het Duitse evangelische weekblad, is het droevig gesteld met de aanstaande predikanten van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Duitsland. Uit een onderzoek dat werd gehouden aan de theologische Faculteit van de Universiteit van Leipzig bleek dat slechts een minderheid van 10% gelooft dat de Bijbel Gods Woord is en letterlijk genomen moet worden.

Het blijkt dat 74% van de 235 ondervraagden het eens zijn met de uitspraak dat de Bijbel historisch-kritisch geanalyseerd moet worden. 88% is van mening dat de Bijbel in zijn historische context gelezen moet worden. Slechts 10% is van mening dat de Bijbel letterlijk opgevat moet worden. Volgens Idea verschilt de mening van aanstaande dominees en kerkleiders niet veel met de rest van de samenleving en hoe de samenleving tegen de Bijbel aankijkt.

Van de studenten is 62% het eens met de uitspraak van de Pruisische koning Frederik de Grote (1712-1786). Hij zei dat ‘een ieder op zijn eigen manier mag zalig worden’.

Ook opvallend is dat 38%, dus ver minder dan de helft van de studenten, het christelijk geloof als de ware religie beschouwd. Driekwart van de ondervraagden is van mening dat je ook zonder kerk gelovig zijn kan. Daarentegen zegt tweederde van de studenten wel een behoefte te hebben aan een religieuze gemeenschap.

Ook werd gevraagd waarom de studenten juist een studie theologie uitkozen. 94% noemde persoonlijke interesse in de Bijbel en het christelijk geloof als argument. 90% uit puur nieuwsgierigheid. Elke tweede student meende dat hij of zij daartoe door God geroepen werd.

79% van de studenten kozen voor theologie omdat ze deze studie later nodig hebben voor hun beroep of ambt. 18% zei dat ze theologie kozen omdat er geen toelatingseisen zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd door de faculteitsraad en de afdeling kerk-en godsdienstsociologie van het Instituut voor Praktische Theologie in Leipzig.