Koptische christenen in Egypte worden door de overheid massaal gediscrimineerd.
Volgens een onderzoek van de Duitse organisatie voor bedreigde volkeren in Göttingen, kan een lid van de Koptisch-orthodoxe kerk geen burgemeester, gouverneur, of docent aan de universiteit worden. Ook leidinggevende functies binnen het leger, de geheime dienst, politie en justitie zijn voor Kopten ontoegankelijk.


In staatsbedrijven is het aantal Koptisch-christelijke werknemers minimaal. Opmerkelijk is dat de Kopten in de economie en in zelfstandige beroepen bijzonder succesvol zijn.
Hoewel zij slechts 10% van het totale inwonertal van Egypte vormen, zijn rond de 25% van alle journalisten, advocaten, artsen en apothekers in het land Koptische christenen. Egypte telt 70 miljoen inwoners, 87% daarvan is moslim. Protestanten en katholieken vormen slechts 1,2% van de totale bevolking.

Volgens de organisatie voor bedreigde volkeren doet de Egyptische president Hosni Mubarak niets tegen de discriminering van deze minderheid. Begin dit jaar ontkende Mubarak zelfs dat de Kopten een bedreigde minderheid zijn.
Egyptische politici moeten rekening houden dat de Kopten in toenemende mate gaan protesteren tegen hun tweederangs positie in de samenleving. Want in de afgelopen twee maanden is het geweld tegen Koptische christenen in het land toegenomen.

Vorig jaar december protesteerden ongeveer duizend Kopten voor de orthodoxe kathedraal in Caïro tegen hun discriminering en tegen de onverklaarbare verdwijning van een domineesvrouw die gedwongen zou zijn tot de islam over te gaan.
Bij de demonstratie werden 55 mensen gewond en 34 Koptische christenen gevangen gezet.

Bron: Idea Spektrum