Het internationale hoofdkwartier van het Leger des Heils in Londen deelde begin deze maand mee dat Nepal het 118e land is waar de hulpverleningsorganisatie zijn activiteiten gaat ontplooien.
Vanuit India zijn er twee majoors in de Nepalese hoofdstad Katmandu neergestreken om daar hun charitatieve werk aan te vangen. Officieel zijn zij op 15 april jl. begonnen.
Het leger telt in Nepal momenteel twintig heilssoldaten. Ook de zondagse samenkomsten worden in Katmandu gehouden.

Sinds 2005 zijn er missies geweest om te onderzoeken of een filiaal van het Leger levensvatbaar is in het land. In 2007 werden kapitein Richard Vanlalnghaka en zijn vrouw benoemd om verdere pogingen te onderzoeken en verbleven aansluitend een jaar in het land.

In het traditionele hindoeïstische land mag dit wel een unicum genoemd worden.
Van de ruim 27 miljoen inwoners zijn ongeveer 81% hindoes, 11% boeddhisten en 4% moslims. Het aantal christenen wordt op 100.000 geschat. Maar volgens sommigen is het aantal christenen veel hoger, net als bij voorbeeld in China waar het aantal christenen hoger zou liggen dan de officiële schattingen.

In Nepal hebben de afgelopen jaren veel turbulente ontwikkelingen plaatsgevonden. Het land dat vele eeuwen in de duistere kluisters van het hindoeïsme gevangen zat, is sinds kort een democratie, een seculiere staat.
Het land heeft de monarchie, na een verkapte burgeroorlog, van zich afgeschud. Een lid van het Nepalese koningshuis moordde enkele jaren geleden een flink aantal van zijn familieleden uit. Nepal reageerde geschokt. Maar door de ontwikkelingen die erop volgden werd het de Nepalezen duidelijk dat het land niet in de vaart der volkeren zou komen, als de huidige regeringsvorm niet drastisch veranderd zou worden. De maoïstische beweging heeft zijn meeste macht inmiddels verloren. Alleen de communisten hebben politieke invloed.

Nepal staat bekend als een van de meest tolerante landen van Azië als het gaat om het met elkaar samenleven van diverse religies. Dat neemt echter niet weg dat het hindoe-fundamentalisme groeit in het land. En de huidige politieke situatie is er niet rooskleuriger op geworden.
Het christendom was non-existent in Nepal rond 1990. In de afgelopen jaren is mede door de politieke, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen het christendom snel gegroeid.
Een verheugende ontwikkeling, waar nu ook het Leger des Heils van mag profiteren.
Het Leger des Heils werd in 1865 door de Britse methodistische predikant William Booth (1829-1912) opgericht. Wereldwijd zijn er ongeveer drie miljoen heilssoldaten.