Het Legioen van Maria heeft nieuwe richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot verbreiding van het evangelie dat van deur tot deur verkondigd moet worden.

Het Legioen van Maria werd in 1921 in Ierland opgericht met het doel ‘God te verheerlijken door de heiliging van zijn leden door gebed en actieve medewerking, onder kerkelijke leiding, aan de taak van Maria en de Kerk om de kop van de slang te verpletteren en het Rijk van Christus uit te breiden’.
Het Legioen heeft zich, naar eigen zeggen, ‘onder de machtige leiding van de Onbevlekte Maagd Maria, Middelares van alle genaden, tot een onoverwinnelijk legioen samengevoegd’.


Elk jaar moeten de legionaires zich persoonlijk opnieuw aan Maria toewijden.
Met drie miljoen leden wereldwijd vormt het Legioen van Maria de grootste apostolische lekenorganisatie van de roomse kerk.

De richtlijnen die in de eerste plaats voor de Amerikaanse leden bestemd zijn, zullen naar verloop van tijd de oceaan overwaaien, om als instructies in Nederland gebruikt te gaan worden.

Enkele van de richtlijnen waar de legionaires zich aan moeten houden, volgens het hoofdkwartier.
-glimlach als je aanbelt en de deur wordt opengedaan.
-noem ‘katholiek’ zo snel mogelijk in je introductie.
-vertel de mensen over Maria als hun Moeder – zij is de sleutel tot bekering.
-spreek voor 30%, luister voor 70%.
-zend je beschermengelen vooruit om de weg voor je te banen.
-bid tot de heilige Jozef omdat hij ook werd gebruikt om Christus bij de mensen te brengen.
-van elk tweetal dat op weg is, moet de een spreken, de ander bidden en Maria’s naam aanroepen.
-argumenteer niet. Geef mensen de kans hun gevoelens te uiten.
-vraag mensen niet of ze een paar minuutjes hebben, want ze   zullen meestal nee zeggen.
-zoek vriendschap en een persoonlijke band.
-probeer er achter te komen of ze naar een bepaalde kerk gaan.                                                                             Nodig ze dan uit om onze Kerk te bezoeken.
-bid voor hen voordat je weggaat, misschien hebben ze een speciale behoefte.
-maak het teken van het Kruis en draag het huis op aan Het Heilig Hart en aan Het Onbevlekte Hart.
-let op kinderen, vraag hen of zij hun gebedjes kennen.
-spreek niet te luid als je weggaat en lach niet te luid.
-let op het adres en omgeving, het is van belang elk huis in de straat te bezoeken. Maak discreet enkele notities.
-spreek altijd met degene die de deur opendoet.
-het Legioen vindt kwaliteit belangrijk, niet de kwantiteit van de bezoeken.
-overhandig een Wonderdadige Medaille als geschenk aan een ieder die je ontmoet en leg uit dat de Medaille in relatie tot Christus staat. Christus is het centrum van onze levens en Maria is de Moeder van Christus en dus is ze ook onze Moeder.

Verder wordt de uitleg van de Rozenkrans aanbevolen: “zij is ons immers door Maria gegeven om de ketters te bestrijden”. Dit is ook de mening van Legio Mariae, het kwartaalblad van de Nederlandse afdeling.