In het Amerikaanse maandblad “The Schwarz Report” schrijft Herbert Romerstein: “Is er nog iemand in de media, die zich herinnert wat ultralinks betekent in deze tijd?” In de USA zijn de leiders van de “Workers Party” en het “National Lawyers Guild” op de beeldbuis verschenen en hebben zich voorgedaan als vredesadvocaten en voorstanders van burgerlijke vrijheid. Ze zijn geen van beiden.

In Washington werd enige weken geleden een demonstratie gehouden door “Workers World”. Dit is een kleine Marxistisch-Leninistische splintergroepering, die de communistische regeringen van Cuba en Noord-Korea steunt, plus diverse anti-Amerikaanse bewegingen die uit zijn op geweld in ander landen. Sinds kort werken ze onder de leus: “Act Now to Stop War & End Racism”. Ze hebben een propagandablad dat “Workers World” heet.

Het “National Lawyers Guild” heeft onlangs e-mails verstuurd naar Moslimorganisaties in de USA, waarin erop werd aangedrongen hun leden te vertellen: ” Als de politie, de FBI of binnenlandse veiligheidsdienst, of ieder ander, u probeert te ondervragen, of probeert uw huis binnen te dringen zonder een speciale machtiging, zeg dan Nee! Wat u ook zegt tegen de politie, de FBI en anderen, het zal gebruikt worden tegen u en anderen”.
De FBI is echter druk doende, de terroristische cellen te vinden en te ontmaskeren, die betrokken zijn geweest bij de massamoord van 11 september. Zij heeft de hulp nodig van iedereen om de terroristen te vinden die zich nog schuil houden in de gemeenschap. Het “National Lawyers Guild” wil verhinderen, dat de FBI wordt geholpen.

Er zijn enige kleine incidenten geweest met in Amerika wonende Moslims en daar wordt door de FBI een onderzoek naar ingesteld met hulp van de plaatselijke politie. Maar het NLG, gilde van advocaten, wil niet dat de mensen dat aan de politie vertellen, maar aan de linkervleugel van het “American-Arab Anti-Discrimination Committee”. Zij adviseren: ” Als u besluit een rapport uit te brengen bij de FBI of de politie, doe dat dan niet zonder dat en een advocaat bij is”.
Ze weten dat, als er een Amerikaan is beledigd, zal een prompt en volledig rapport leiden tot de arrestatie van de schuldige. Dat interesseert het gilde niet. Wie hen kent, weet wel waarom. Het werd immers opgericht in 1937 door de Communistische Partij en het heeft verscheidene niet-communisten een rad voor de ogen gedraaid. In de jaren 1939-1941 bestond er in Europa een Russich-Duitse Alliantie (Hitler met Stalin) en liepen er heel wat leden weg. In 1960 was de door Moskou gefinancierde communistische partij afgetakeld en het gilde werd overgenomen door uiterst linkse revolutionairen, die alle vijanden van de USA steunden…

Recente demonstraties in New York waren georganiseerd door “Committees of Correspondence’, die zeggen voor “vrede” te wedijveren! In hun keilzog gaan groepjes pacifisten. Zij snappen niet, dat de organisators achter de schermen een eigen agenda hebben, namelijk het ondermijnen van het gezag van Amerika in het gezicht van haar vijanden…

Twintig jaar geleden ontdekte de regering in Washington en de pers, dat internationale terroristen nauw samenwerken en dat de meesten worden betaald en geholpen door Moskou. De bekendste is de “Palestine Liberation Organization” (gesteund door de KGB), die verschillende andere groepen trainde. Zoals marxisten en neonazi’s, zowel als revolutionairen uit Ierland en Zuid-Amerika, de Japanse “Red Army” en de “Islamic Marxists” in Iran.
De Japanse groep vermoorde christelijke toeristen in 1972 op de luchthaven van Lod (Israël). Amerikaanse ultra linksen hebben optochten gehouden tegen president Bush, omdat hij de Moslim terroristen ging vervolgen na de aanslag van 11 september 2001. Er zijn contacten ontdekt met narcotica-terroristen in Bogota (Columbia) en een Ierse agent met de naam Niall Connolly in Havana (Cuba).

Ultra links doet haar uiterste best de FBI en de CIA te verzwakken. Ze worden geholpen door enige liberale Democraten in het Amerikaanse Congres.