Op een conferentie van de Lutherse Wereldbond in Hong Kong die gehouden zal worden van 8 tot 16 juli as. zal een belangrijke boeddhistische leider de Lutherse afgevaar­digden toespreken.
De president van de wereldorganisatie van boeddhisten, Upsaka P.Y.Ko, zal ingaan op thema’s als dialoog en missie. Van Lutherse zijde zal de Amerikaanse hoogleraar prof. Paul V.Martinson het woord voeren.


Andere prominenten die zijn uitgenodigd, zijn onder meer de voorzitter van de Vaticaanse Raad voor de Eenheid der Christenen, kardinaal Edward Cassidy en de minister van onderwijs van de Palestijnse autoriteit Hanan Ashrawi. Zij zal op de conferentie spreken over sociale gerechtigheid. Opmerkelijk is dat Ashrawi over dit thema zal spreken gezien het feit dat het aantal schendingen van de mensenrechten onder het bestuur van Arafat en consorten alleen maar toeneemt.

In het kader van de dialoog met andere godsdiensten zal de viering van het 50-jarige bestaan van de Lutherse Wereldbond in het Aziatische wereldddeel plaatsvinden. Het motto luidt “In Christus tot het getuigenis geroepen”.
Verwacht wordt dat er rond de duizend deelnemers zullen komen, afkomstig uit 68 landen. Het zal tevens de eerste grote conferen­tie zijn na de overdracht van Hong Kong aan de Chinese Volksrepu­bliek.
De Lutherse Wereldbond vertegenwoordigt meer dan 56 miljoen lutherse christenen wereldwijd. De Bond is net als het Vaticaan bezig met een intensief proces van dialoog met andere godsdien­sten.