De oprichter van Playboy Enterprises, Hugh Hefner en de Venezo­laanse mafia familie Cisneros plannen de oprichting van twee nationale televisie kanalen die uitsluitend porno gaan uitzenden in Venezuela en andere Zuid-Amerikaanse landen.
Een open brief afkomstig van verscheidene rooms-katholieke bisschoppen en gericht aan de verantwoordelijke minister voor communicatie circuleert binnen de kerk. De brief herinnert de minister eraan dat uitzending van erotische programma’s de nationale grondwet schendt.


“Nooit te voren in Venezuela heeft iemand geprobeerd zo openlijk pornografie te promoten en als we dit initiatief toestaan, zal het enkel het begin van de weg naar de degradatie van de gehele natie zijn. Wat wij in het midden van de diepe economische en morele crisis van het land nodig hebben is terug te keren naar een cultuur gebaseerd op de liefde tot God, de liefde voor het vaderland, de liefde tot de familie om zodoende de kracht te vinden om een nationale restauratie te beginnen”, aldus de open brief.

De Cisneros Group, een familie die een slechte reputatie heeft in Venezuela, is al verschillende malen beschuldigd van banden met drugshandela­ren in het land en in Amerika, onder andere met de mafiabaas Meyer Lansky.
Dit staat beschreven in Penny Lernoux’s boek: ‘In banks we trust’. Maar ook met David Rockefeller bestaan er nauwe contac­ten (Chase Manhattan Bank).

In 1961 kocht de holding company van Diego Cisneros een tv station in Venezuela op om de drugs- en pornocultuur te versprei­den. Diego Cisneros was jarenlang lid van de geheime Mont Pelerin Society, een club van economen die de ideologie van de vrijhandel via allerlei mantelorganisaties in de westerse wereld tracht te bevorderen.
Gustavo Cisneros ster was rijzende in deze periode. Een tijd lang was hij vice-president van de Venezolaanse tak van de fel anti-communistische Malthezer ridderorde.
In 1981 werd hij lid van de internationale adviesraad van de Chase Manhattan Bank. Twee jaar later maakte hij bovendien deel uit van de internation­ale adviesraad van Pan American World Airways en van Beatrice Foods.

Florida is het gebied waar Gustavo Cisneros zijn drugsgelden witwast en zijn overige criminele transacties afwikkelt. Oswaldo Cisneros, Gustavo’s neef, runt een groot deel van Pepsi Cola in Venezuela. Zijn vrouw is volgens informatie van de Amerikaanse drugsbestrij­dingspolitie de schakel tussen Cubaanse diplomaten en Colombiaanse drugshande­laren. De broer van zijn vrouw was een van de directeuren van de centrale bank van Cuba.

Het Venezolaanse dagblad ‘Ultimas Noticias’ lanceerde recente­lijk een felle aanval op Playboy: “Playboy is niet alleen een bedrijf dat zich gewijd heeft aan de verspreiding van erotiek, dat op zichzelf een ernstige zaak is, maar het is een kwaadaardi­ge organisatie die openlijk drugs, homosexualiteit en atheïsme propageert. Playboy heeft niet alleen miljoenen dollars aan het tijdschrift ‘High Times’ gegeven, dat gepubliceerd wordt door de NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws), maar in 1970 ondernam Playboy zelf een poging om cocaine consumptie gelegaliseerd te krijgen en stampte een team van advocaten uit de grond om diegenen te verdedigen die werden beschuldigd van illegaal drugsgebruik. Playboy financierde de Sexual Information and Education Council of the United States, een organisatie die onder andere homosexualiteit propageert als ‘valid sexual alternatives.”

Hugh Hefner, oprichter van Playboy en nu partner van Gustavo Cisneros in het nieuwe Venezolaanse tv-pornonetwerk, gaat prat op zijn homosexuele praktijken. Hefner zat overigens, samen met William F. Buckley Jr. een tijd lang in de adviesraad van NORML. Buckley bezocht vorig jaar ons land en verklaarde dat Nederland de drugs maar moest vrijgeven.

Nog voordat de deal rond was nodigden leden van de Cisneros familie de Venezolaanse president Caldera uit, samen met de aartsbisschop van Caracas om het nieuwe tv pornokanaal DIRECTTV in te zegenen.
Zelfs de locale Banco Mercantil heeft een speciale betaalkaart uitgebracht zodat kijkers direct elektronisch kunnen betalen voor de porno die zij krijgen voorgeschoteld.