AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Complotteurs in de wereld, zij die geloven in de geheime agenda van de Rothschilds, de vrijmetselaars en de Illuminati, wij sceptici zijn u een excuus verschuldigd. U had gelijk. De spelers heten wellicht anders, maar de gedachte was volledig correct. De wereld wordt door schaduwmachten geregeerd. We kwamen hier pas in de afgelopen maanden achter, toen een serie aan elkaar gerelateerde corruptieschandalen uitkwamen binnen de financiële sector, waaruit blijkt dat de grootste banken ter wereld de prijzen manipuleren van, tja van vrijwel alles eigenlijk.

U heeft waarschijnlijk al gehoord van het “LIBOR”schandaal waarbij minimaal 3 en mogelijk zelfs 16 van de grote “too big to fail” banken betrokken waren en de rentestanden manipuleerden waardoor gerommeld werd met financiële instrumenten ter waarde van $500 biljoen. Toen het schandaal afgelopen jaar uitkwam bleek dit het grootste geval van financiële fraude in de geschiedenis. MIT professor Andrew Lo stelde zelfs: “dwarfs by orders of magnitude any financial scam in the history of markets.”, wat zich vertaald als: In orde van grootte zijn alle voorgaande financiële fraude gevallen dwergen vergeleken bij deze in de historie van de financiële markten.

Dat was al erg genoeg, maar LIBOR zou wel eens een tweelingbroer kunnen hebben. Het is uitgelekt dat de in Londen gevestigde firma ICAP, ‘s werelds grootste makelaar van renteswaps, wordt onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten voor gedrag wat akelig overeenkomt met het gedrag dat we ook opmerkten tijdens de LIBOR puinhoop. Toezichthouders onderzoeken of een kleine groep van makelaars bij ICAP kan hebben samengewerkt met maximaal 15 van de grootste banken ter wereld om de ISDAfix, een benchmark-nummer, dat wereldwijd wordt gebruikt om de prijzen van renteswaps te berekenen te manipuleren.

Renteswaps zijn een instrument dat wordt gebruikt door grote steden, grote bedrijven en soevereine regeringen om hun schulden te beheren, en de omvang van het gebruik ervan is bijna onvoorstelbaar groot. Het gaat over een markt van $ 379 biljoen, wat betekent dat iedere vorm van manipulatie een stapel van activa ter waarde van ongeveer 100 keer de grootte van de federale begroting van de Verenigde Staten zou beïnvloeden.

Het zou niemand nog mogen verbazen dat onder de spelers welke genoemd worden in dit schandaal wederom dezelfde namen opduiken, namelijk de megabanken, waaronder Barclays, UBS, Bank of America, JPMorgan Chase en de Royal Bank of Scotland, dezelfde spelers welke ook deelnemen aan het LIBOR panel wat zorg draagt voor het indiceren van de globale rentestanden. Veel van deze banken hebben in de afgelopen jaren miljoenen betaald aan schikkingen voor anti-concurrentie manipulatie in verschillende vormen. (Naast hun betrokkenheid bij het LIBOR schandaal waren sommige banken ook betrokken bij anti concurrentie manipulatie fraude).

Hoewel de wirwar van financiële acroniemen klinkt als wartaal voor de leek, feit is dat nu er schandalen blijken te zijn waar zowel LIBOR als ISDAfix bij betrokken zijn, het aannemelijk wordt dat het hier gaat om één grote samenzwering voor grootschalige prijsmanipulatie. Dit complot hangt nu boven de ogenschijnlijk competitieve fineer van de Wall Street cultuur. De fraude die Wall Street van de maffia leerde.
Waarom? Omdat LIBOR al invloed uitoefent op de prijzen van de renteswaps, waardoor een manipulatie op manipulatie situatie ontstaat. Als de beschuldigingen blijken te kloppen, dan zal dat betekenen dat swapklanten hebben betaald voor twee verschillende lagen van corruptie met betrekking tot prijsafspraken. Als u zich kunt voorstellen dat u 20 dollar betaald voor een waardeloze Peanut butter and jelly sandwich omdat sommige kwaadwillenden in de agri-businessondernemingen samenspanden om de prijzen van zowel de pinda’s als de pindakaas te manipuleren, komt u dicht bij het begrijpen van de waanzin van de financiële markten, waar zowel de rentetarieven als de renteswaps tegelijkertijd zijn gemanipuleerd, vaak door dezelfde banken.

“Het is een dubbele samenzwering”, zegt een verbaasde Michael Greenberger, een voormalig directeur van de handel en verdeling van markten op de Commodity Futures Trading Commission en nu een professor aan de Universiteit van Maryland. “Het is het hoogtepunt van criminaliteit.”

Het slechte nieuws stopte niet bij swaps en de rente. In maart kwam bleek ook dat twee toezichthouders: de CFTC in de VS en de in Madrid gevestigde International Organization of Securities Commissions, werden aangespoord door de LIBOR openbaringen, de mogelijkheid te onderzoeken van heimelijke manipulatie van de goud- en zilverprijzen. “Gezien de manipulatieve inspanningen die we zagen tijdens de LIBOR benchmarks neem ik aan dat veel andere benchmarks legitieme gebieden voor onderzoek zijn geworden,” aldus de CFTC commissaris Bart Chilton.

Maar de grootste schok kwam uit een federale rechtszaal eind maart. Hoewel, wanneer u dergelijke zaken op de voet volgt, was het wellicht helemaal niet zo schokkend, toen een mega class-action civiele rechtszaak tegen de banken voor de LIBOR-gerelateerde misdrijven niet ontvankelijk werd verklaard. In dit geval accepteerde een federale rechter het ongelooflijke argument van de bankier-verdachten: Als steden, gemeenten en andere investeerders schade hebben geleden als gevolg van LIBOR manipulatie, dat hun eigen schuld was voor het denken dat de banken altijd in de eerste plaats concurrenten waren.

“Een farce,” was het antwoord van een antitrust advocaat over de tenenkrommende niet ontvankelijk verklaring.
“Ongelooflijk”, zegt Sylvia Sokol, een advocaat voor Constantine Cannon, een firma die gespecialiseerd is in antitrustzaken.

Al deze verhalen kwamen collectief op hetzelfde neer: Deze banken, die beschikken reeds over een enorme macht, alleen al op grond van hun financiële belangen in de Verenigde Staten. Velen van dezelfde namen zie je op de LIBOR en ISDAfix panelen, zij zijn eigenaar van activa gelijk aan 60 procent van het nationale BBP. Ze beginnen zich de geweldige mogelijkheden te realiseren op het gebied van meer winst en politieke macht die samenzweren oplevert, in plaats van te concurreren.

Bovendien is het steeds duidelijker geworden dat zowel het strafrechtelijke systeem als de burgerlijke rechter machteloos kan zijn om hen te stoppen, zelfs als ze betrapt worden op samenwerken om het spel van het systeem te manipuleren. Als dat waar is, zou dat ons laten leven in een tijdperk van onverholen, real-world samenzweringen, waarbij de prijzen van valuta, grondstoffen zoals goud en zilver, zelfs de rente en de waarde van het geld zelf, van bovenaf gedicteerd kan worden en dat wellicht al is. En degenen die het doen komen er mee weg.Vergeet de Illuminati, dit is het echte werk, en het is geen geheim. Het staart u direct in het gezicht.

Overgenomen van www.urubin.com

Het artikel verscheen oorspronkelijk in het Amerikaanse blad Rolling Stone op 25 april 2013.