Zondag 10 juni j.l. vond er een gebedsbijeenkomst plaats in de Vredeskerk gelegen aan de Pijnackerstraat in Amsterdam Oud-Zuid. Vooraf werd er een sacramentsprocessie over de Amsterdamse grachten gehouden, vanaf de Onze Lieve Vrouwe-kerk op de Keizersgracht 220.
Dit alles werd georganiseerd door de Stichting Vrouwe van alle Volkeren, een roomse organisatie wiens doel is het Vaticaan het laatste dogma te laten afkondigen, het dogma van Maria de Medeverlosseres.

Op 25 juni a.s zal er in Schalkhaar ook een gebedsdag plaatsvinden ter ere van de 26e verjaardag van de verschijningen van Maria in Medjugorje. En op 8 december, de verjaardag van Maria, zal in Handel het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen plaatsvinden.
Naar Medjugorje zullen dit jaar twee bedevaarten georganiseerd worden, evenals naar Fatima waar het Jubileumjaar gevierd zal worden, omdat precies 90 jaar geleden Maria daar verschenen is.
En op 22 augustus a.s., het Feest van Maria Koningin, zal er vanuit Limburg weer een bedevaart plaatsvinden naar de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren aan de Amsterdamse Diepenbrockstraat, het centrum van Maria devotie in Amsterdam. Ook staan er bedevaarten op het programma naar allerlei roomse heiligen die beweren Maria gezien te hebben.

Vanwaar al deze overdreven aandacht voor Maria?

De Stichting Medjugorje Centrum in het Limburgse Landgraaf geeft de verklaring:
“Op 31 mei 1997, werd tijdens de eerste internationale gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren, een begin gemaakt met de Actie voor de Vrouwe. Het idee om Mariabeelden te laten pelgrimeren kwam uit Frankrijk.
Paus Johannes Paulus II kwam in 1995 met een voorstel om aan de hand van Maria een grote Advent naar het jaar 2000 te beginnen. Zo pelgrimeerden 108 Mariabeelden naar alle steden en dorpen in heel Frankrijk gedurende een jaar en wel van september 1995 tot september 1996”.
De kerken waar de beelden stonden werden massaal bezocht. Tot diep in de nacht kon men desgewenst een Mariabeeld aanbidden.
In september 1995 zei de paus: ‘Dit project verdient navolging in alle landen’. En aldus geschiedde.

In augustus 1996 kreeg het Medjugorje Centrum in Nederland een telefoontje vanuit Frankrijk met de vraag of zij een dergelijk project wilde organiseren. Maar het pelgrimeren van meer dan honderd beelden door Nederland, vond het Medjugorje Centrum ietwat te gortig.
In plaats daarvan werden 1000 posters gedrukt en 500.000 brochures verstuurd. De organisatoren hadden ontdekt “dat de Vrouwe meerdere malen had gesproken over de grote Actie die in Amsterdam moest beginnen en van daaruit zou gaan van stad naar stad, van land naar land. O.L.Vrouw noemt de Actie een groot liefdes- en verlossingswerk. Ook heeft zij gezegd, dat zij de verantwoordelijkheid zou nemen. Zo voelden we ons bevestigd, dat dit niet een plan van mensen was, maar thuis hoorde in Gods plan”.

Het werd de Stichting Medjugorje Centrum duidelijk dat een jaar te kort was en dat de actie moest doorlopen tot het jaar 2000. Maar ook dit bleek een te korte tijd te zijn. “Geleidelijk aan werd duidelijk, dat de Actie pas voltooid zou zijn, als het laatste mariale dogma door de H.Vader plechtig zal worden afgekondigd. In de boodschappen zegt O.L.Vrouw ook dat de Actie vooraf zal gaan aan het dogma: de beeltenis en het gebed moeten door de mensen gekend zijn en gebeden worden.
Inmiddels zijn we tien jaar verder en alle actieleden dus ook tien jaar ouder. Het wordt tijd dat anderen de gelederen komen versterken, om zich met frisse moed en nieuw elan voor de Vrouwe te gaan inzetten.(….) De volgende actieperiode duurt tot 2010. Als het dogma dan nog niet is afgekondigd, bekijken we de situatie opnieuw”.

Van actieleden wordt verwacht dat hij of zij zijn best doet om het schilderij van de Vrouwe te laten pelgrimeren.
Dat betekent, dat deze persoon buren, vrienden, collega’s, familieleden, de pastoor, verzorgingshuizen enz. gaat vragen of Maria een of twee weken te gast mag zijn. Ook wordt er verwacht dat iedereen elke dag minstens een keer iemand een prentje met gebed aanbiedt. “Dit kan gebeuren in de winkel, bij de kassa, bij het tankstation, op de markt, aan de deur als de bel gaat, enz. Iedereen heeft zelf wel ideeën”. En ook worden de actieleden opgeroepen regelmatig deel te nemen aan de bijeenkomsten in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren. De Stichting heeft nog drie jaar de tijd de mensheid te overtuigen van de noodzaak van het laatste mariale dogma.

Het is wel een beetje curieus: Maria beweert, namens God natuurlijk, dat de Actie vooraf zal gaan aan het laatste mariale dogma en dat de Actie pas voleindigd is als het dogma door de paus is afgekondigd. Maar als het dogma niet door de paus wordt afgekondigd, heeft het Medjugorje Centrum een probleem. Weliswaar niet tot 2010, want er kan nog van alles gebeuren, maar in de tussentijd zal Maria zich toch in verbinding moeten stellen met de paus of met het Medjugorje Centrum om voor 2010 uit de impasse te geraken.