Harold Stassen, ex-gouverneur van de Amerikaanse staat Minnesota, wordt in het recente nummer van het ‘Scottish Rite Journal’ gelukgewenst met zijn 90e verjaardag. Stassen is namelijk een verdienstelijk man in de Amerikaanse politiek geweest.

Hij werd op zijn 31e jaar tot gouverneur van Minnesota benoemd. Vier jaar later stapte hij op, en besloot om een carrière bij de marine te beginnen. Op het eind van de oorlog was hij nauw betrokken bij de overgave van het Japanse leger in Tokio Bay en bevrijdde hij persoonlijk Amerikaanse krijgsgevange­nen uit de Japanse kampen.

Interessanter is, dat Stassen op zijn 29e jaar lid werd van een vrijmetse­laars­loge en in 1940 kreeg hij de op één na hoogste graad in de Schotse Ritus vrijmetselarij. In 1987 werd hem de 33e, de hoogste graad verleend.
Gedurende deze periode was hij een tijdlang president van de universiteit van Pennsylvania en was hij na de oorlog betrokken bij de oprichting van de Verenigde Naties.
Al deze tijd was hij ook lid van de prestigieuze Council on Foreign Relations, een elite orgaan dat de Amerikaanse regering in de buitenlandse politiek adviseert. Volgens sommigen heeft de CFR de touwtjes in handen in plaats van het State Department, het eigenlijke ministerie van Buitenlandse zaken.

Stassen is het enig overgebleven lid van de United Nations Charter Commission, het orgaan dat het oprichtingsdocument van de Verenigde Naties heeft samengesteld. Hier kon Stassen al zijn maconnieke ideeën in kwijt. Uit het geval Stassen blijkt dat de vrijmetselarij invloed kan uitoefenen binnen de politieke structuren van belangrijke wereldinstitu­ties. De ‘Scottish Rite Journal’ eert hem daarvoor.