Het blad ‘Getrouw’, het orgaan van de Internationale Raad van Christelijke Kerken (ICCC), bevat in het aprilnummer een uitvoerig artikel over de Rockefellers.


Na een uiteenzetting over de geschiedenis en nazaten van deze familie worden zakelijke en politieke praktijken belicht. Daaruit blijkt o.a., dat de public relations agent van de familie, Yvy Lee, tevens fungeerde als propagandist voor Hitler’s Derde Rijk.
Lee moest zich daarvoor verantwoorden voor het ‘Special House-Committee on Un-American Activities’. De Rockefellers zagen echter in hem ‘een groot leider’.

Belangrijk was en is de steun van de Rockefellers aan oecumenische bewegingen, die zij als een instrument zagen voor de vernietiging van het orthodoxe christendom. Zij financierden kerken ter bevordering van liberale geloofsopvattingen.
Hierdoor zou er een Nieuwe Wereldorde en een één-wereldreligie moeten ontstaan.

Het bijkantoor van de Rockefeller Foundation in Parijs fungeerde in de dertiger jaren als brain trust voor o.a. de wetenschappelijke ontwikkelingen in het Derde Rijk