Het plan voor de verdere verde­ling van de staat Israe­l tussen de Joden en de Palestijnen, bekend als ‘Oslo 2’, is onderte­kend en ‘The Jerusalem Post’ (interna­tional edition) spreekt van “met volle kracht voor­uit”.

In een interview met David Makovsky zegt de premier, dat het akkoord een punt heeft bereikt, waar het niet terug kan komen. Dit is namelijk wel gesuggereerd door de oppositie, die bij de komen­de verkezingen de socialisten hoopt weg te jagen. “Wij kunnen de toekomst echter niet voorspel­len”, zegt de premier aarze­lend. “Daarom moeten er sterke strijdkrachten en politie blijven”. Dat is precies waar de oppositie al zo lang op aandringt.

De premier belooft bij herhaling, dat de kolonisten tij­dens de overgangsregeling mogen blijven wonen waar ze zich ook mogen bevinden. Er moet te zijner tijd onderhandeld worden over een ‘blijvende oplos­sing’. Als er nu reeds bepaalde blokken land ontruimd zouden worden, zouden de Palestijnen het omringende gebied opeisen.
Overigens, steden en dorpen die de Palestijn­se Autoriteit nu bezit, worden door terroristen gebruikt om erin onder te duiken na het plegen van geweldda­den, en daar doet de plaatse­lijke politie die ze hebben, zelden iets aan. Het gebeurt herhaaldelijk, dat de Palestijn­se Autoriteit weigert misda­digers uit te leveren aan de staat Israël.

De premier geeft toe, dat als alles gaat zoals hij nu hoopt, het nog wel dertig jaar kan duren voordat de Palestij­nen vreedzaam zullen voortleven naast de Joden. De bom-aan­slagen in Afula, Hadera, Dizengoff, Ramat Gan en Jeruzalem zijn niet hoopgevend.
Als de Palestijnen niet in staat zijn, hun eigen mensen in toom te houden, kan men moeilijk verwachten dat ze een eigen Palestina naar behoren kunnen besturen. Toch laten de omrin­gende Arabische landen duidelijk merken, dat ze de in hun landen wonende Palestijnen nu kwijt willen, naar Gaza en Samaria toe, schrijft Mark Heller. Het is zoiets van “God zegene jullie… ver bij ons vandaan”…

Gaddafi heeft sommigen zelfs Libië uitgezet en andere landen aange­spoord, hetzelfde te doen.