Onlangs heeft de Amerikaanse superbankier David Rockefeller de hoogste Mexicaanse onderscheiding ontvangen.
Tijdens een bijeenkomst van de Council of the Americas in New York, waarbij meer dan honderd zakenlieden, politici en weten­schappers aanwezig waren, overhandigde de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jose Angel Gurria, de Amerikaanse bankier de Orde der Azteken. Volgens Gurria is David Rockefeller een sterke ondersteuning van Mexico en is hij “een vitale kracht die de VS en Mexico dichter bij elkaar hebben gebracht”.

Gurria vertelde de aanwezigen dat David Rockefeller, in december 1994 tijdens de crisis van de nationale munteenheid de peso, in Mexico was en daar een ontmoeting met hem had. Rockefeller verzekerde Gurria van zijn ondersteu­ning in het oplossen van de valutacrisis.
Het is de Council of the Americas geweest van waaruit de NAFTA (de North American Free Trade Agreement) is gelanceerd, aldus Gurria. De NAFTA is grotendeels verantwoordelijk geweest voor de schuldencrisis en de werkeloos­heid waarin Mexico gestort is.

Tijdens de plechtigheid, waarbij ook het alter ego van David Rockefeller, Henry Kissinger aanwezig was, prees hij de grote vooruitgang naar “economische groei en democratische diversiteit”, die de regering van president Zedillo ter hand heeft genomen. Ook herinnerde Rockefeller aan de verbondenheid van zijn familie met het land. Als voorbeeld noemde hij het enthousiasme van zijn moeder voor ‘volkskunstenaars’ als Diego Rivera, jarenlang lid van de Mexicaanse communistische partij en voor Frida Kalho, een schilderes die geobsedeerd was door bloedige taferelen; vrouwen die in de tijd van de Azteken het hart werden uitgerukt.

David Rockefeller is niet alleen lid en ere-voorzitter van de prestigieuze Council on Foreign Relations (CFR), een exclusief adviesorgaan van de Amerikaanse regering voor de buitenlandse politiek, maar ook is hij lid van de internationale adviesraad van de CFR. De studieprogramma’s van de CFR houden zich met name bezig met de relatie tot het buurland Mexico.
Zedillo komt ook regelmatig over de vloer bij de CFR in New York. Daar wordt hij gezien als de belangrijkste kracht achter de hervormingen in Mexico. Hervormingen die de goedkeuring hebben van de Amerikaanse regering.