‘The McAlvany Intelligence Advisor’ (Phoenix, Arizona, USA), zowel als generaal Matan Vilna’i in ‘The Jerusalem Post’ (international edition), zeggen dat we oorlog in het Midden-Oosten kunnen verwachten.
McAlvany verdeelt degenen, die daar belang in stellen, in vier groepen.
1) Pro-Arabische en pro-Palestijnse personen, die geloven dat Israël het centrum is van een soort Zionistische samenzwering ter bevordering van de komst van een wereld-regering. Daar zijn enige conservatieve en fundamentalistische christenen bij. Uiteraard samen met de Moslims willen ze alle joden de deur uit schoppen.

2) Anti-Israël groepen, die de joden zo erg haten, dat ze lijken op de volgelingen van Hitler, die een ‘Holocaust’ organiseerden om elke Israëliet letterlijk te vernietigen in crematoria.

3) Pro-Israël groepen (veel evangelische christenen), die geloven dat God na 2000 jaar verbanning bezig is de joden uit alle windstreken bij elkaar te brengen, als voorspel voor de eindtijd. Zij nemen aan, dat de staat Israël is bedoeld in het Oude Testament en dat het grootste deel van de joden zich zal bekeren tot Jezus Christus. Hun steun voor de regering van Israël is groter dan die van de joden in de U.S.A., die zich vaak maar neutraal opstellen.

4) De beweging voor de ‘Nieuwe Wereld Orde’, die Israël met het hele Midden-Oosten wil consolideren, met een regionale regering. Socialistische en communistische politici in diverse landen behoren hiertoe. Maar ook de olie-magnaten vinden dit ideaal. In geval van oorlog zullen zij de zijde van de Arabie­ren (de Moslims) kiezen. In Washington, achter de schermen, is men pro P.L.O. en pro-Syrië, net zoals men pro het A.N.C. (de communisten) in Zuid-Afrika is.

Rusland, Rood-China, Noord-Korea, enz. bewapenen Syrië, Irak, Libië en Yemen, maar in toenemende mate ook Iran. Daarin bijgestaan door Pakistan dat atoomwapens levert; een Duitse fabriek levert onderdelen. Zelfs Amerikaanse ondernemingen leveren biologische wapens. Dat is een nog groter gevaar voor Israël dan de atoomwapens.

Het stichten van een wereld-regering is een Satanisch concept, waarschuwt McAlvany. Het gaat niet uit van een be­paald ras, land of religie.
De leiders haten Israël net zo erg als de U.S.A.

Tegen deze achtergrond zien we Arabische landen zich voorbe­reiden op het aanvallen van Israël. Generaal Matan Vilna’i vreest met name activiteiten in Syrië, vertelde hij Steve Rodan en Arieh O’Sullivan. “Ik hoop er ‘t beste van, maar ik verwacht het ergste”, zegt hij. De oorlog kan beginnen met een voorbereidende aanval met geleide projectielen uit Syrië en Iran. Hij zegt: “Voor ons zal de uitdaging zijn, de burgerij in Israël te beschermen, zoveel geleide projectielen neer te schieten als maar mogelijk is en tegelijkertijd een snelle en vernietigende tegenaanval uit te voeren. Het jaar­lijkse budget van 30 miljard Israëlische shekels is daarvoor onvoldoende. We moeten meer nieuwere wapens hebben om de soldaten op het slagveld te beschermen, te land zowel als in de lucht”…

Hij verklapt geen gegevens, die de geheime dienst van Israël bezit.
“Sinds de Golf-oorlog weten we, dat er landen bereid en in staat zijn ons vanaf grote afstand met geleide projectielen te bereiken, maar Syrië is vlakbij en kan de hoogten van Golan overrompelen. Zij kunnen een algemene mobilisatie van onze reserves in de war sturen. Wij zullen het maximum van onze wapens meteen in het begin moeten gebruiken. De Syriërs be­schikken over het zeer gevaarlijke VX zenuwgas. Onze mensen moeten zo veel mogelijk beschermd zijn met maskers, enz. Dat is belangrijker dan een grote hoeveelheid voedsel in voor­raad”.
Aldus generaal Vilna’i, lid van de generale staf van Israël.