Al Gore’s film An Inconvenient Truth bevat volgens de Britse Hoge Raad 11 fouten. Eerder al berichtte de Groene Rekenmeester dat het Britse hooggerechtshof had besloten dat de film alleen nog voorzien van een waarschuwing op scholen vertoond zou mogen worden.
Afgelopen week besliste de Raad dat de populaire film van Al Gore misleidend was en dat voor vertoning op onder andere scholen een begeleidend schrijven nodig is waarin staat dat er over het klimaatprobleem ook andere opvattingen bestaan.


Een vader van twee schoolgaande kinderen had een rechtszaak aangespannen omdat hij vond dat het rondsturen van 4000 dvd’s naar middelbare scholen neerkomt op politieke propaganda en in strijd is met de Britse onderwijswet.

Dat de milieu-extremist Gore een politieke agenda nastreeft was al langer bekend. En dat hij bij zijn goedbedoelde waarschuwingen zich bedient van vrijheden die wringen met de wetenschap is inmiddels ook duidelijk geworden.  Volgens de Britse rechter verliest Gore zich in enkele passages in ‘paniekzaaierij en overdrijving’. Een aantal door Gore genoemde feiten zijn niet hard te maken. Opmerkelijk is dat deze film met een Oscar bekroond is en Gore onlangs de Nobelprijs heeft ontvangen. De film heeft dus duidelijk een politieke boodschap die wijde verspreiding behoeft.

De Groene Rekenmeester is een kritische groep wetenschappers die grote vraagtekens zetten bij de ondergangsscenario’s van de milieubeweging. Hieronder, gebaseerd op een persbericht van de New Party, meer details over deze 11 fouten.  Want de nieuwsmedia gaven wel aandacht aan de uitspraak van de Britse rechter, maar wat nu precies de elf punten waren, bleef in het duister.
Hier volgen zij:
1.        De film is een politiek werk en laat maar één kant van de zaak zien. Als leraren deze waarschuwing vooraf niet geven overtreden ze de Onderwijswet van 1996 en zijn dan schuldig aan politieke indoctrinatie. (Recent kwam ook bijvoorbeeld de BBC in opspraak vanwege zijn eenzijdige behandeling van de klimaatproblematiek).  Met name moeten de schoolkinderen worden gewezen op deze 11 onnauwkeurigheden in de film.
2.        De film claimt dat de smeltende sneeuw op de Kilimanjaro een bewijs vormt van ‘global warming’. De expert van de overheid (dr. Stott) moest toegeven dat dit niet correct is.
3.        De film suggereert dat (geboorde) ijskernen bewijzen dat stijgende concentraties CO2 voorafgaan aan temperatuursstijgingen in een periode van 650.000 jaar. Het Hof vond dit misleidend: in die periode kwam de stijging van het CO2 juist 800-2000 jaar NA de stijging van de temperatuur.
4.        De film gebruikt emotionele beelden van de orkaan Katrina en suggereert dat deze een gevolg is van de opwarming. De expert van de overheid moest accepteren dat het niet mogelijk is om eenmalige gebeurtenissen toe te schrijven aan de opwarming.
5.        De film vertoont het opdrogen van het Tsjaadmeer en claimt dat deze door de opwarming is veroorzaakt. De overheidsexpert moest accepteren dat dit niet het geval is.
6.        De film claimt dat een studie heeft laten zien dat ijsberen verdronken waren door verdwijnend poolijs. Het bleek dat Gore de studie verkeerd had gelezen: er waren inderdaad 4 ijsberen verdronken maar dit was tengevolge van een bijzonder krachtige storm.
7.        De film dreigt met het stoppen van de Golfstroom als gevolg van de opwarming; het bewijs van Carter gaf aan dat dit een wetenschappelijke onmogelijkheid is.
8.        De film geeft de opwarming de schuld voor het verdwijnen van soorten, inclusief het bleken van het koraalrif. De overheidsvertegenwoordiger kon hiervoor geen enkel bewijs aandragen.
9.        De film suggereert dat het ijs op Groenland zou kunnen smelten en daarbij een gevaarlijke stijging van de zeespiegel veroorzaken. Het wetenschappelijke bewijs komt er op neer dat Groenland nog duizenden jaren niet zal smelten. De film suggereert ook dat het ijs op Antarctica aan het smelten is, het bewijs laat echter zien dat het juist snel aan het groeien is.
10.        De film suggereert dat de zeespiegel wel met 7 meter zou kunnen stijgen en zo miljoenen mensen op de vlucht jagen. Het bewijs zegt echter dat de zeespiegel in de komende 100 jaar zal stijgen met ongeveer 40 cm en dat er geen gevaar dreigt van massale migratie.
11.        De film claimt dat de stijgende zeespiegel genoodzaakt heeft tot evacuatie van verscheidene eilanden bij Nieuw Zeeland. De overheid kan dit niet hard maken en het Hof meende dat deze claim fout was.
Tot zover de elf punten.
(Artikel bewerkt overgenomen van www.klimatosoof.nl)